De laatste dagen van 2015 lees je in de Everyday waardevolle lessen van het afgelopen jaar geschreven door de voorgangers van Jong en Vrij. Vandaag: pastor Karsten Flierman.

Toen ik in 2005 op een conferentie met Pastor Prince ‘verzeild’ raakte (letterlijk: het was bepaald niet waar ík op aan koerste), ben ik in mijn beleving pas echt tot geloof gekomen. Nadat hij loepzuiver aan de hand van de Bijbel uitlegde dat ik all-inclusive vergeving en rechtvaardigheid heb ontvangen, groeide er hoop in mijn hart. Hoop voor all-the-way genezing en voorziening, hemelse huwelijken en gezinnen en een booming church! Door de jaren heen bleken de toppen van mijn verwachting er echter hier en daar ‘afgetopt’...

Pastor Marcel zei het pas heel treffend tijdens een Bijbelstudie: “Toen we uit de slavernij van Egypte kwamen, moesten de Nederlanders uit de kolenmijnen van Egypte komen.” Met weinig vertrouwen (= geloof) in de Heer en leiderschap, doordat we verwond waren door de zweep van de slavendrijver (wet).

Geloof in het onmogelijke door de Heer voor wie niets onmogelijk is, bleek geen sinecure. In de woestijn hebben we maar het spelletje ‘geloofskaarten’ uitgevonden om de tijd te doden en voor de actievelingen onder ons was er altijd nog het ‘geloofspolsstokhoogspringen’. Ónze stok bleek echter niet lang genoeg en ‘de lat’ te zijn...

Aangezien je een gewond iemand eerst moet verbinden alvorens je tegen hem kan preken, heeft de Heer ons de afgelopen jaren volop de gelegenheid gegeven om te herstellen van ons verleden. Maar nu is er een nieuw seizoen van eer en vertrouwen aangebroken waarbij we weer het onmogelijke van de Heer gaan verwachten.

Zullen we opnieuw beginnen met waarmee het destijds ook begon? Zullen we het onderwijs vanuit Gods Woord eren dat we de afgelopen jaren hebben gehoord? En nu écht geloven dat er geen veroordeling is en dat alles wat zo voelt of overkomt een leugen regelrecht uit Egypte (hel) is?! De Heer zal het onmogelijke in ons midden doen!