“Maak jij je daar geen zorgen over?” vroeg iemand mij deze week. “Nou nee,” was mijn reactie, “dat heeft de vorige keer ook niks geholpen…” Piekeren, zorgen maken is zó menselijk, maar ook zó onnuttig. 

Niet voor niets dringt Jezus er bij Zijn volgelingen op aan: maak je geen zorgen… (Matteus 6:25). Niet een béétje geen zorgen maken, over heel ingewikkelde dingen (zou dat nog wel lukken?) maar écht geen zorgen: niet over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Oei, dat lijkt ingewikkelder. 

Toch kan het simpeler zijn. Wat is daarvoor nodig? Misschien om te beginnen: weten wie het zegt. Jezus - God zelf is degene die je dit aanraadt. God bewijst zich in Zijn woord als de God van ‘nu’. Altijd is Hij ‘nu’ - precies op tijd om Zijn kinderen te geven wat ze nodig hebben. Het volk Israel in de woestijn? Manna, brood uit de hemel, voor nu. Niet voor morgen (dat verschimmelde), niet van gisteren (dat was al verschimmeld), maar voor nu! 

Alsof Hij vanuit de oudste geschiedenis tegen ons wil zeggen: “Ik weet dat je al die dingen nodig hebt, wil je Mij vertrouwen, dat Ik voor je zorg?” Daar wijst Jezus ook op in vers 33. Hij weet het - en Hij is Degene die van jou houdt… wat wil je nog meer? 

Wanneer je goed bent in piekeren past een compliment: dan ben je goed in mediteren :) Alleen… je mag van onderwerp veranderen. In plaats van de zorgen, mag je Gods perfecte liefde voor jou in gedachten nemen. Probeer het eens zo: Dank U Vader, dat U vóór mij bent. Dank u, dat niets succesvol tegen mij kan worden ingebracht, dat geen wapen dat tegen mij wordt opgeheven, stand kan houden. Mijn heden en mijn toekomst zijn verzekerd in U. Dank u, dat U nu bent! 

Mooie dag! 

Word je geraakt door dit onderwerp? Kijk en luister (nogmaals?) naar de preek ‘No Worries’ uit de serie Unstoppable vanuit het startscherm van deze app of met deze link: https://vimeo.com/203568244