Gisteren Grace Academy ging over de Hebreeuwse taal en letters. Voor wie dacht een taai dagje letterkunde te moeten doorstaan: niets daarvan. Pastor Erich uit Zürich was weer in de klas - en hoe. 

Naast lettertjes kwam plotseling hemelse wijsheid langs die, zoals dat pleegt te gaan, perfect aansluit bij onze thematiek van deze dagen. Het ging zomaar over Leven in het nu - toch een mooie manier om je denken bij de les te houden!

Pastor Erich bepaalde ons bij die bekende menselijke eigenschap, te kijken naar wat was of wat nog moet komen. Beter gezegd: ons denken, onze ziel lijkt voortdurend getriggerd te worden door ofwel het verleden of de toekomst. En dat terwijl de volkswijsheid toch zegt: er zijn twee dagen dat ik niets kan doen: gisteren en morgen.

Zo jammer wanneer we ons in verwarring laten brengen door ons denken. Onze missers van gisteren bepalen namelijk niet de agenda vandaag. Evenmin hoeven wij ons te laten verlammen door angst voor de toekomst. Wat telt, is vandaag, het NU.

Vandaag is het zondag. Een heerlijke dag om te besluiten, je niet te laten gebruiken door je gedachten. Dat zou immers mis-bruik zijn. Besluit vandaag, je denken te gebruiken door te heersen in het nu! Geen zorg over morgen: dan is God er ook bij! Pijn van vroeger? Vertrouw vandaag op Hem, dat Hij schande, schade en pijn van onhandige beslissingen uit het verleden, kan omdraaien.

Dat is de positie van Sabbath, van rust: jij BENT in het nu, zoals God zichzelf laat kennen als IK BEN. Zoals Hij jou heeft gemaakt naar Zijn beeld, mag je je denken focussen op het NU. 

Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen (Psalm 118:24). Het IS een mooie dag!