Op tien kilometer hoogte, onderweg naar Budapest, voel ik me prima. Komt het omdat ik dichter bij de Heer ben? Pastor Sziszi gelooft dat: hij claimt altijd de mooiste openbaringen hoog in de lucht te krijgen :).

Niet iedereen voelt zich gerust in een aluminium pijp die op flinke snelheid door de lucht vliegt. Je levert je toch maar uit aan de gezagvoerder. Komisch, wanneer mensen zich héél stevig aan hun stoelleuning vasthouden. Dat helpt de piloot wel fijn de kist in de lucht te houden...

Je kunt niet zoveel anders dan vertrouwen, eenmaal in de lucht, hoe bezorgd je ook bent. Wanneer de Bijbel zegt 'wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt' (Filippenzen 4:6), dan mag je dat letterlijk nemen. Petrus zegt 't nog iets steviger: Werp al je zorg, al je spanning en onrust, alle bezorgdheid voor eens en voor altijd op Hem, want Hij zorgt voor jou met passie en aandacht (Petrus 5:7 naar de Amplified Translation).

Wat een gedachte: jouw hemelse Vader verlangt er ook vandaag naar om liefdevol en met aandacht voor je te zorgen. Kleine openbaring op deze hoogte: het helpt wel, wanneer je alle zaken die jou nog zorg en onrust geven, aan Hem geeft en daar ook laat.

'Daar laten' is ook: er niet meer krampachtig mee rondsjouwen. Is ook: woorden geven aan wat Hij erover zegt (en niet aan wat jij er net nog over dacht). Voor die dingen is geen veroordeling, maar ze zijn niet handig en helpen je niet.

"Laat nou los," zegt Hij vandaag. "Dan kan Ik er bij. Jij kon en kunt er niks mee, maar Ik wel. Laat Mij maar". De piloot is ook je Vader, Hij heeft het roer in handen en belooft jou een hoopvolle toekomst!

Fijne vlucht!