Everyday.jpg

We gaan iets nieuws doen. Ons huis staat te koop. Het hele proces is nieuw voor mij, en gevraagd naar ‘waarheen dan?’ kan ik je ook nog geen concreet plan geven. Nieuw gebied dus. Hoe fijn, dat Vader in Zijn woord wijsheid geeft voor iedere denkbare situatie. Ik las deze week het verhaal van een heel volk dat nieuw land innam, kijk maar in Jozua 3. 

Het 'oude huis’ van het volk Israël was niet meer bereikbaar. Het nieuwe land lag voor hen aan de overkant van de woest kolkende Jordaan. Dáárheen, had hun leider Jozua gezegd. Hoe precies? Dat ging hij aan de Heer vragen. Hoe het er uit zou zien? Daarover had de Heer in algemene termen gesproken - die waren veelbelovend, maar een concrete adreswijziging konden ze nog niet versturen. 

De dag brak aan dat de instructie kwam: de priesters moesten met hun voeten in het water van de rivier gaan staan, de ark van het verbond op hun schouders. “Oooh ja… natuurlijk. Klinkt logisch,” zouden toch minstens een paar van de drie miljoen mensen gedacht moeten hebben. De instructie ging verder: Op het moment dat de priesters die de ark van de HEER dragen, de Jordaan in gaan, zal de stroom tot stilstand komen en zal het water oprijzen als een dam (vers 13). 

Op die dag doet de Heer twee wonderen: het water trekt zich écht terug, zodat de rivier droogvalt. Om een volk van deze omvang te laten passeren, wordt ook de grond droog - je leest dit in de grondtekst van vers 17. 

Waar de weg precies heen ging? Wat er uiteindelijk op de adreswijziging zou staan? Het volk wist het niet. Toch volgden ze de vreemde instructie en wandelden achter de priesters aan. Wat telde was, dat de ark van het verbond (het beeld van Jezus’ offer) het water van de rivier wegdrukte. Water, dat met woeste kracht vernietiging brengt, veranderde in droge grond onder de voeten. 

Vandaag nieuw gebied in? Kijk naar Jezus en Zijn werk voor jou en zet je voeten op vaste grond!