Tijdens de zomerstop lees je tot 20 augustus een selectie van eerder verschenen Everydays.

De verschillen tussen man en vrouw blijven -in ons huwelijk- een mateloze bron van verwondering en/of vermaak. Het stinkt een beetje binnen, laten we de deur open zetten. Het is 32 graden buiten, laten we de deur vooral dicht houden. :-)

Het wordt wat minder gezellig als mannen denken zelf ‘hun’ domein te moeten bewaken en als vrouwen denken zelf te moeten opkomen voor hun gelijkwaardigheid. Dan wordt er in de Bijbel al snel een stok gevonden om de hond of het teefje te slaan.

Hoe makkelijk voor de broeders om dit op ‘de bediening’ toe te passen:

Efeziërs 5:22Gij vrouwen, zijt uw mannen onderdanig, als aan de Heer

En hoe ideaal om deze omwille van gelijke rechten op het huwelijk toe te passen:

Galaten 3:28   Er is geen Jood of Griek meer, er is geen slaaf of vrije, het is niet man en vrouw: u bent allemaal één in Christus Jezus.

Dat moet natuurlijk net andersom. Maar dan moet je zeker zijn dat God je doelbewust gemaakt heeft als man of als vrouw. Zo ben je bedoeld. Van daaruit mag je die ruimte heerlijk aan de ander laten. God Zelf is degene die voor jouw gezag opkomt of jouw waardigheid bewaakt. Laat dat dan ook aan Hem.

Als je dit moeilijk vind of niet begrijpt, dan kun je daar wellicht eens ‘een wandelingetje’ met de Heer over aangaan. Want die andere ‘manier’ is buiten de waarheid. En dan is er slechts valse schijn van eer of veiligheid. Je mist dan het Leven.

Okay, terug naar die deur. Wat is de oplossing? Cavia’s eerder verschonen met dit weer. :-)

Tot morgen!