imageWat valt er nu precies te leren, als je al eens letterlijkwordt stilgezet? Het heftigste voorbeeld daarvan is Paulus. Die werd ooit in zijn bediening een flinke periode ‘geestelijk geparkeerd’. :)

Als hij na die periode over zichzelf schrijft, kun je daarin ontdekken wat het nut of de noodzaak was. Het blijkt dat hij niet zoveel hoefde bij te leren. Hij moest vooral afleren om in eigen kracht te bewegen.

Voor die tijd wist hij precies hoe alles zat. Hij wist ook precies wat er moest gebeuren. Maar hij was niet in staat om het in Gods kracht te doen (Handelingen 9:28-30)? Aan de Corinthiërs legt hij uit, hoe je hard kunt werken, mét het gewenste effect:

1 Corintiers 15:10 Wat ik ben, ben ik door de genade van God, en die genade heeft op mij haar uitwerking niet gemist. Ik heb harder gezwoegd dan alle anderen. In werkelijkheid deed ik het niet, maar Gods genade.

Dat verwacht ik ook te leren. Hard werken, maar dan wel helemaal Gods genade als enige brandstof. God voorziet in alles. Hij verwacht en wil van mij geen offers. Jezus’ offer is genoeg! Daaruit blijkt Zijn liefde voor mij!

Hij vraagt mij wel om beschikbaar te zijn. Maar wel op Zijn aangeven. Want Hij vraagt ons dingen voor Hem en met Hem te doen. Maar soms vraagt Hij ons dus om beschikbaar te zijn, puur voor Hem Zelf. Onverdeelde aandacht voor Hem.

En dan? Meer van jezelf kwijt raken? Meer van Zijn liefde zien? Meer genade ontvangen? Of dieper de genade in? In ieder geval gaat alles en iedereen er op vooruit. :)

Tot morgen!

Comment