Schreeuwerig kopte de christelijke nieuwssite dat een voorganger zijn Amerikaanse megakerk verlaten heeft en nu eerlijk zijn verhaal doet. Een voorganger die pas eerlijk is als hij z’n baan kwijt is? Huh? Hoe zit dat?

Het verhaal - zoals dat vaker gaat - moet met een brok zout genomen worden. Het is juist zijn eerlijkheid, blijkt in het artikel, die deze pastor tot andere keuzes heeft geleid. Vervolgens heeft hij weliswaar zijn oorspronkelijke kerk vaarwel gezegd, maar ook zijn pastor-zijn ingrijpend anders ingericht. 

“Ik raakte gefrustreerd - en wel op Bijbelse gronden”, vertelt hij. De bijbel laat immers zien dat ieder van de duizenden mensen in zijn grote kerk beschikt over bovennatuurlijke gaven, die in en door de gemeente kunnen worden gebruikt. “Hoe komt het dan dat ik daar zo weinig van zie?” was zijn eerlijke vraag. 

De kerk is de plek waar mensen volop kunnen ontvangen: juist bovennatuurlijke redding, beschikbaar in en door het Lichaam. Al die kracht wordt in werking gezet als ons denken verandert. Wanneer dat in lijn komt met de geestelijke waarheid: mijn geest is voor altijd één met de Geest die Jezus deed opstaan uit de dood. Powerrrrr!!!!

Die verandering wordt ook wel vernieuwing van denken genoemd (Efeze 4:23). Paulus gebruikt voor vernieuwing het woord ‘neos’ - hetzelfde woord dat Jezus gebruikt als Hij ons leert over de nieuwe wijn die in ‘neos’ wijnzakken het best tot zijn recht komt. 

Grappig: door zó vernieuwd te worden in de geest van ons denken, worden we ‘neon’ (ja, echt waar: zelfde grondwoord!). Wij worden nieuw - en gaan helder schijnen als een (neon)licht in deze wereld. 

Ineens snap ik de onrust van de megakerk-ex-collega. Wat een kracht, in al die schitterende neonlichten in onze gemeente, wat een hemels dynamiet, beschikbaar voor de wereld om ons heen! Jij schijnt, op je werk, thuis, op school! Zijn vernieuwing, zichtbaar in en door jou! 

De pastor uit het verhaal? Voert nu 30 pastors aan, met ieder weer een lokale gemeente. Neonlicht rijkt namelijk nogal ver. #Unstoppable

Mooie dag!