Tijdens de lesdag van de Grace Academy Bijbelschool gisteren was het onderwerp 'het leven van Jezus'. Nu zou je kunnen denken, dat de voorgangers van Jong en Vrij zo ongeveer profs zijn in dat onderwerp en dus niet veel nieuws hoorden. Niets is minder waar: ik zag een toenemend enthousiasme bij mijzelf en mijn collega's. 

Pastor Erich legde ons uit, dat in de eerste fase van Jezus’ optreden op aarde, de Joodse schriftgeleerden en farizeeërs hem observeerden, zonder woorden van een afstandje bekeken wat Hij deed. Dit deden zij om te bepalen of Hij de Koning, de lang verwachte Messias kon zijn. De fase waarin de wetgeleerden Hem ook zouden bevragen, volgde daarna. 

Voor het zover was, kwam in de nacht een lid van de Hoge Raad van de Joden naar Jezus toe. Stiekem, om niet door zijn collega’s te worden gezien. Nicodemus ontmoeten we in Johannes 3, wanneer Hij zijn nachtelijke gesprek met Jezus heeft. 

Hij begint zijn vragen met “Rabbi, …”. Daarmee lijkt Hij eerbied te tonen voor Jezus - en dat is mooi. Jezus laat hem zien (Joh. 3:1-21) dat het erkennen van Jezus als ‘leraar’ of als ‘wijze man’ niet genoeg is. Net als wij, heeft ook Nicodemus een redder nodig. 

Jezus had Zijn optreden op aarde, de wonderen en tekenen die Hij deed niet nodig om te bewijzen dat Hij de grootste wonderdoener is. Hij toonde ermee, dat God de Vader zielsveel van mensen houdt. 

Zo zijn ook vandaag Zijn voorziening, Zijn gunst voor jou beschikbaar. Niet omdat jij Hem volgt (omdat dat nou eenmaal het jaarthema is…), maar als een bewijs van Zijn natuur: een liefhebbende Vader die Zijn liefde laat zien door met jou in relatie te leven en daarin alles te geven wat je nodig hebt.

Mooie dag!