Dit weekend horen we op alle locaties van de gemeente, behalve Rotterdam, de visie voor het komende jaar - Vision Sunday. Niet dat de Rotterdammers iets mislopen, nee, daar gebeurt alles altijd iets eerder :) Zij hebben vorige week de woorden van ps. Marcel gehoord, die voor ons opgenomen zodat wij er nu van kunnen genieten. 

Mij heeft de visie voor het afgelopen jaar, de kijkrichting, geholpen. Follow Me was niet klaar met Vision Sunday 2016, klonk het gehele jaar door in zoveel facetten. Zo kijk ik ook uit naar het thema voor dit jaar en de visie die we de komende weken, maanden verder zullen zien uitwerken. Ik geloof, dat thema en visie voor 2017 volledig aansluiten bij wat we in het afgelopen jaar ontvangen hebben. 

In de eerste weken van het nieuwe jaar werd ik behoorlijk uitgedaagd om Follow Me serieus te nemen: tegenslag en ziekte gingen flink tekeer in onze directe kring. Het bracht mij terug bij de woorden uit de brief van Paulus aan de Filippenzen waarbij we het afgelopen jaar zo vaak hebben stilgestaan. 

Mijn geloof, mijn hoop (in het de taal van het oude testament geen onderscheid tussen die twee!) mag gericht zijn op Jezus die zich vernederde tot aan een gruwelijke dood. Dat helpt mij, om dezelfde ‘gezindheid', dezelfde mindset te ontwikkelen als Jezus zelf. Zijn zelfopofferende liefde leidde ertoe, dat Vader God Hem de naam boven alle naam kon geven (Filippenzen 2:9). 

In sommige situaties kan ik niet anders dan zachtjes Zijn naam zeggen: “Jezus…”. Wanneer die situatie een naam heeft, is zeker: deze naam Jezus (Redding!) is groter! Deze situatie moet en zal zich buigen (lees vers 10) voor Zijn naam! 

We spreken de naam van Jezus uit over een nieuw jaar. In Zijn naam - een goed jaar!