Everyday.jpg

De afgelopen dagen waren we - samen met veel anderen uit Nederland in Stuttgart. De organisatie van de Holy Spirit Night had pastor Prince uit Singapore uitgenodigd om daar vrijdag en zaterdag te spreken. 

Talloze mensen keken online mee naar de samenkomsten in Duitsland. Directe uitzending via internet bood de mogelijkheid om de conferentie van overal op aarde mee te beleven. Mét vertaling zelfs, in het Duits, Nederlands, Hongaars of Italiaans. 

De Holy Spirit Night was om meer dan één reden uniek. Pastor Prince deelde zaterdagochtend over Gods unieke timing met het Joodse volk en het land Israël .Hij rekende voor, dat uitgerekend bij het begin van Jom Kipoer (Grote Verzoendag), vrijdagavond, de boodschap van Zijn genade wereldwijd klonk via de uitzending uit Stuttgart. 

Het evenement in Stuttgart vindt plaats precies 500 jaar nadat Maarten Luther de religieuze wereld van zijn tijd schokte met zijn stellingen, die zich laten samenvatten met de Latijnse termen sola fide, sola gratia, sola scriptura: alleen door geloof, alleen door genade, alleen door de Schrift. De start van wat wij nu de reformatie noemen. 

Het onderwijs van Pastor Prince in Stuttgart sloot natuurlijk vol aan op deze drie sola’s. Redding uit genade, door geloof - opnieuw helder uiteengezet op basis van de Bijbel. 

Na de eerste sessie op vrijdagavond druppelden de statistieken binnen van de aantallen views in de verschillende landen wereldwijd. Wetend dat op sommige plaatsen die enkele view stond voor tien, twintig, soms duizend kijkers (hallo, Budapest!), voelden we de impact van wat in de arena in Stuttgart gebeurde door heel Europa en daarbuiten! 

Zaterdagmiddag sprak pastor Prince voor twee overvolle zalen (met nog velen buiten die geen kaartje konden bemachtigen) voor leiders en voorgangers. In deze bijeenkomst besteedde hij geduldig maar messcherp aandacht aan alle belangrijke vragen over het evangelie van genade.

Belangrijkste constatering misschien wel van deze dagen? Dat het evangelie van genade werkelijk als een revolutie door Europa gaat. Het is niet te controleren, duikt op onverwachte plekken op en is niet te stuiten! 

Mooie dag! 

Benieuwd naar het onderwijs van Pastor Prince in Stuttgart? Check https://goo.gl/kFvJTi (vanaf 1u03minuten) voor de vrijdag en https://goo.gl/HjH2zZ voor de zaterdag (vanaf 41.30 minuten). De link naar de uitzendingen met vertaling in het Nederlands volgt later.