Het interview ging niet door. De reporter had griep. Het wordt waarschijnlijk ergens volgende week. Willen jullie voor de mensen die meewerken bidden? Die hebben dat ook nodig!

Afgelopen zondag vroeg iemand mij: Waarom wordt in sommige media zo negatief gesproken over Pastor Prince? Hij zou miljonair zijn ten koste van zijn gemeenteleden. Ze was verbaasd om te horen hoe sommige pers, vriendelijk gezegd, enigszins gekleurd is.

In Amerika was er pas een ‘rapport’ uitgekomen waaruit bleek hoeveel Pastor Prince bezat. Daarbij gaven ze o.a. aan wat hij per jaar verdiende in de kerk. Optelsommetje en klaar. Toen New Creation Church (kerk van Pastor Prince) bekend maakte dat Pastor Prince sinds 2009 geen loon krijgt, kwam er geen rectificatie.

Er kwam een Nederlands artikeltje langs. Daarin was Pastor Jaap voorganger in Groningen en wij als geheel een Pinkstergemeente. :-) Dat zal Pastor Peter leuk vinden, Jaap erbij! Of de Pinksterbeweging ook blij is, dat weet ik niet.

Door vooroordelen over hoe wij met Gods beloften omgaan (bijv. voorspoed of genezing), wordt er al snel een karikatuur gemaakt van het genade onderwijs. Nu zijn alle beloften zijn ‘ja en amen’ volgens Paulus (2 Corintiers 1:20). Maar -de plaat blijft weer hangen- dat is niet de kern van het evangelie.

God gaf Zijn Zoon. Principe: God geeft aan ons. Terwijl wij snel denken, dat wij aan God moeten geven. Jezus ging vervolgens voor ons aan het kruis. Principe: Hij diende ons, volbracht het werk voor ons. Terwijl wij snel doen alsof wij voor God moeten werken.

Als er iets in ons of door ons moet gebeuren, dan geeft of doet God dat eerst Zelf voor ons. Dát is genade.

Wat is dan genade als we met ziekte of tekort zitten? Schrijf ik binnenkort over!

Tot morgen!

Comment