Er is door de eeuwen heen een behoorlijk misverstand over de Heilige Geest ontstaan. Hij zou degene zijn die ons overtuigt van onze zonden. Als Hij dit doet en je die zonden dan belijdt, kun je weer opgelucht ademhalen. Maar voor hoe lang? Trouwens, hoe weet je dat je het echt meent? Of dat je niets bent vergeten?

Het is een hele geruststelling om in Johannes 16 te ontdekken hoe het eigenlijk zit. Jezus zegt daar dat de Heilige Geest de wereld (dat zijn de mensen die nog niet in Hem geloven) overtuigt van de ‘zonde van het ongeloof’. Kortom: als de Heilige Geest iemand van zonde overtuigt, dan heeft dat maar één doel: die persoon redden en een ontmoeting met Vader God schenken.

Voor degenen die al in Hem geloven, heeft de Heilige Geest iets heel anders in petto. Er staat dat Hij ons zal overtuigen van gerechtigheid. Omdat je zonden vergeven zijn, ben je in Gods ogen rechtvaardig geworden, voor altijd bekleed met Jezus. In Hebreeën 10:15-17 staat zelfs dat de Heilige Geest ons daarvan getuigenis geeft.

Wat? Heeft Hij niets beters te doen dan? Nee. Dit is het allerbeste dat God voor ons heeft: ons ervan doordrenken dat wij Zijn geliefde kinderen zijn, dat er geen enkele reden meer is voor een schuldcomplex en dat we daarom een gezegend leven mogen verwachten.

Iets anders is ook echt geen optie. Want op de momenten waarop de Heilige Geest zich nog wel met oordeel bezighoudt, is dat enkel aan het adres van de duivel. In Johannes 16 zegt Jezus in dezelfde adem als waarmee Hij ons vrijspreekt dat de Heilige Geest de duivel ervan overtuigt dat hij veroordeeld is.

Als de Heilige Geest jou (ondanks het werk van Jezus) alsnog zou kunnen aanklagen, dan zou jij dus een demon zijn. Nu kun je veel van jezelf zeggen, maar dat is natuurlijk onzin. Jij bent Gods geliefde kind en de Heilige Geest overtuigt jou er ieder moment van de dag van dat jouw schuld compleet is weggedaan.

Mediteer vandaag op:
Jezus heeft mijn schuld betaald. Ik leef in het bewustzijn dat ik vergeven ben. Wat een bevrijding!