Pastor Paul is nog in Hongarije, vandaag een al eerder gepubliceerde Everyday:

Een relatie stond onder druk - en ik was getuige. De ene partij vroeg de andere: “Wie denk je wel dat je bent?” Die bleef hangen. Bijzonder dat taal en cultuur in dit soort gevallen direct naar “identiteit” vragen.

Ongemakkelijk ook, want als er iets is wat onder vuur genomen wordt in zo een relatie-dingetje, is het, jawel, identiteit. De vraag: “Wie denk IK wel dat ik ben???” ligt al voor de hand. 

Focus bepalen is ook: een sterk bewustzijn van onze identiteit in Jezus. Welk antwoord ligt bij jou voorin je gedachten? Of komt die eerste gedachte primair uit je hart? Hmm, pastor Cees ’ns vragen… :-)

Enkele jaren geleden maakte Jong en Vrij, om ons hierbij te helpen, stickers met de tekst: “Ik ben Gods geliefde kind." Toen de sticker langzaam losliet, heb ik Annemarie voorgesteld deze woorden met lippenstift op de badkamerspiegel te schrijven. Niet te missen bij het wakker worden!

Paulus helpt ons met deze zoektocht naar identiteit. Hij herinnert ons aan ons kindschap, noemt ons (door het offer van Jezus) erfgenaam van God (Galaten 4:7). In de mooie passage waarvan ik gisteren al citeerde, zegt hij het nog iets scherper: je oude leven is voorbij. Je nieuwe leven, je echte leven (onzichtbaar voor mensen om je heen), is met Christus in God. Hij is jouw leven. (Colossenzen 3:3 vertaald van de Message vertaling). 

Zelfs wanneer mensen het niet zien, wanneer relaties onder druk staan, is dit wie en waar jij echt bent: met Christus in God. Zo antwoordt God, wanneer iemand op jou wijst en vraagt: “Wie denkt U wel dat hij of zij is?” Hij zegt: “Dit is mijn geliefde kind, wiens echte ik voor altijd heel dicht bij Mij is, verborgen in Mijn Zoon.”

Tot morgen!