Voor vandaag had ik wel drie dingen waar ik over wilde schrijven. Over de sticker met het jaarthema en waarom ik overwoog die op de binnenkant van m’n bril te plakken. ;-)

Over Nederland als nieuw missieland! En taken in de gemeente, als nieuw missiegebied!! Ga je stoelen klaarzetten schat? Nee, ik ga op missie met het praktisch team! We bedienen elkaar én we zijn een zegen voor Koningskinderen die op gezegende zetels kunnen zitten. 

Maar ik heb uiteindelijk gekozen om over ‘doen’ te schrijven. De ander tot zegen zijn? In beweging komen? Moeten we dan nu van alles gaan doen?

Sommige mensen die de genade hebben ontdekt en de heerlijke rust die daar bij hoort, raken soms nog in verwarring bij ‘doen’. Want doen refereert aan dode werken. En daar geloven we niet meer in. Wat een bevrijding! 

Maar je kunt ook zó huiverig van ‘werken’ blijven, dat je voor de zekerheid zo min mogelijk doet. ;-)

Maar… als Jezus een thema & visie geeft waar beweging in zit, dan betekent dit dat Hij van plan is deze dingen te doen. Alle middelen liggen klaar. Hij zal de nodige deuren openen. En Hij zorgt voor de kracht voor wie dáár in meebeweegt.

Wij zijn Zijn lichaam. Als Hij met Zijn lichaam wil bewegen, hoeven wij toch alleen maar mee te bewegen? Net zoals we Zijn mede (mee!) erfgenamen zijn! Zo wandelen wij met Hem (mee) in werken die van te voren zijn klaargemaakt. We hebben nu alleen visie (zicht) op díe werken gekregen.

Daarin gaan we -leren- meebewegen. En als we in eigen kracht vervallen en moe worden, help je elkaar daar weer uit. Dit jaar meebewegen in zegenen! Leuk! Doen!!!!!!!! :-)

Tot morgen!

Comment