Er gaat iets bijzonders gebeuren. We gaan als gemeente 40 dagen mediteren op Gods liefde. Op weg naar Pinksteren maken we zo samen met onze Heer een unieke wandeling. Vandaag is de aftrap, met een korte uitleg en wat behulpzame informatie, die je kunt vinden op jongenvrij.nl/40dagen. Morgen gaat de 40-dagenperiode officieel van start. De komende weken word je via de Everyday en onze andere media stap voor stap meegenomen.

Het woord ‘mediteren’ kan ons wat vreemd in de oren klinken. Het doet je misschien denken aan vaag, zweverig gedoe, waar je niets mee te maken wilt hebben. Op één of andere manier is de duivel er in geslaagd om dingen die God voor ons welzijn heeft gegeven om te buigen in schadelijke varianten. Maar dat betekent niet dat hij daardoor zulke zaken dan ineens ‘bezit’. Welnee, je moet alleen op zoek naar de zuivere varianten en dié benutten.

Anders zouden we bijvoorbeeld ook geen geld kunnen gebruiken. Geld wordt immers ‘onrechtvaardig’ genoemd en de zucht naar geld zelfs ‘de wortel van alle kwaad’. Toch zegt Jezus dat we met ons geloof geld kunnen heiligen en er vrienden mee kunnen maken, tot opbouw van het Koninkrijk. Oftewel: wij nemen het geld uit handen van de duivel (die heeft het gestolen) en gebruiken het waar het voor bedoeld is: tot eer van God.

Mediteren is een handig hulpmiddel om ‘informatie’ (in je denken) om te zetten in ‘openbaring’ (in je hart). Zeker voor onze Nederlandse superbreinen is het erg behulpzaam om begeleid te worden in de reis naar ons hart. Even nuchter: op hartsgebied lijken we soms wel een ontwikkelingsland. Wij wéten het vaak precies, maar spreken toch steeds weer het verlangen uit naar meer echtheid, pure hartsbeleving en heelheid. Zullen we dat gewoon even onder ogen zien?

Laten we beginnen om de Heer te danken voor Zijn steun en verwachtingsvol uitzien naar wat Hij ons hierin gaat schenken. En laten we dan gelijk het voluit bijbelse woord ‘mediteren’ even tot ons eigendom en tot een geschenk van God verklaren. Merk je hier weerstand bij? Kijk daar niet van op. Daarom krijg je dit juist aangereikt, zodat je ook daarvan bevrijd wordt. Je mag vertrouwen. Geniet ervan.

Mediteer vandaag op Spreuken 3:5+6
Vertrouw op de Heer met heel je hart, en steun niet op je eigen inzicht. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.