Everyday.jpg

Dat moet je maar durven, de Everyday van gisteren lezen en God vragen om nóg iets meer… Toch bestaan er voorbeelden van mensen die dat waagden - zelfs in het Oude Testament. 

Mozes had al veel tijd in de aanwezigheid van de Heer doorgebracht. Had machtige dingen meegemaakt: neem alleen al zijn wandeling in de woestijn met een struik die niet verteerde in het vuur - op mij zou die ervaring van Gods aanwezigheid behoorlijk wat indruk hebben gemaakt. Hij hoort God tot hem spreken, ziet onder zijn handen allerlei wonderen gebeuren om zijn volk uit Egypte te leiden. Ziet de zee voor zich openen, spreekt met God op de berg Sinaï, ontvangt instructies voor het volk, Gods toezegging dat Hij met hen mee zal gaan en vraagt dan… 'Laat mij toch uw majesteit zien,’ (Exodus 33:18). 

Mozes… wat was jij denkende? Had je niet genoeg gezien van Gods kabod-heerlijkheid? In alle ontmoetingen, in alle vuur en rook, in alle wonderen en tekenen… nóg meer, Mozes?!? 

Kijk dan eens naar Gods antwoord in de volgende verzen: Hij antwoordde: 'Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn.

Everyday.jpg

Ben jij als Mozes? Verlang je soms naar ‘nog meer van God?’ Verlang je naar een diepere, nóg grotere ervaring met Hem? Wat is dan zijn antwoord: Ik laat je zien hoe tof - hoe onvoorwaardelijk goed Ik ben. Ik laat jou Mijn naam kennen, Die er altijd zal zijn. Ik bewijs jou Mijn gunst en kom met Mijn onvoorwaardelijke, troostrijke liefde. 

God maakt Zijn heerlijkheid en majesteit bekend door Zijn perfecte liefde en goedheid te tonen. Dát is wie Hij is. Daar gaat je gezicht van gloeien, net als bij Mozes. Leuk detail: dat gaat bij jou niet meer over. Wanneer je Hem hebt leren kennen, schitter jij, met Zijn schittering! 

Mooie dag!