Veel positieve reacties gekregen op de Everyday van gisteren, met daarin het lijstje van goede dingen die er gebeuren. Het klopt dat het negatieve nieuws makkelijker bij je komt, dan het positieve.

De duivel vindt het prachtig om zaken zo negatief mogelijk de wereld in te tetteren. Nu wil God heus dat goed nieuws bekend wordt gemaakt. Maar niet als een wedstrijdje. Goed nieuws is regelmatig kwetsbaar of gevoelig en daarom moet dat juist gepast. Getimed. Zeker niet overdreven. Wij horen bij een Koninkrijk. Klasse. Stijlvol.

De duivel kent dat niet, want dat is geen koning. Maar onze ‘nieuwsvoorziening’ werkt dus anders. God heeft ook niet gezegd dat wij onze hoop hoeven laten afhangen van getuigenissen of gebeurtenissen. Je kunt er standaard vanuit gaan dat wanneer de duivel herrie schopt, God met méér goede dingen bezig is.

We wachten niet eens tot dat bekend wordt. We blijven sowieso vol hoop door de ‘helm des heils’.

De ‘wapenrusting’ (Efeze 6) van de gelovige is gegeven om stand te houden. Dus juist voor als wij onder druk staan! Een belangrijk onderdeel van die uitrusting is de helm. Specifiek voor ons hoofd, wat natuurlijk een beeld is van bescherming voor onze gedachten.

De brandende pijlen zijn vaak angstaanjagende gebeurtenissen en schrikbeelden voor de toekomst. De wetenschap dat God toch ‘in control’ is en wij meer dan overwinnaars, dat is het heil wat wij onszelf voor ogen kunnen houden. Goed nieuws! We are on the winning side!

Dat lijkt wereldvreemd? Ja, in zekere zin. Je weet heus wel wat er gebeurt. Maar je bent nu eenmaal van de hemel. Gelijk in de hemel (wordt gedacht), zo ook op deze aarde.

Natuurlijk is God met goede dingen bezig!

Tot morgen.