Everyday.jpg

Afgelopen week waren we met andere voorgangers uit heel Nederland in een meeting met pastor Benjamin van New Creation Church in Singapore. Aan het einde van deze ontmoeting kreeg onze senior pastor Marcel de gelegenheid een paar woorden te zeggen. 

Hij ‘bekende’ eerlijk, iedere dag een preek van pastor Prince te luisteren. “Wat goed is voor mijn pastor, is goed voor mij,” dacht ik :). Misschien heb je je wel eens verbaasd over het grote enthousiasme in onze gemeente voor het luisteren naar goed onderwijs. 

We geloven écht dat dat helpt. Daarom stellen we ook alles in het werk om het onderwijs in de gemeente voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. We zijn in Nederland ook nog eens gezegend met de tv-uitzendingen van pastor Prince, iedere werkdag ’s ochtends vroeg (en voor de minder vroege vogels op gemist van SBS). 

Op zoek naar het ‘waarom’ achter zoveel enthousiasme voor het beluisteren van preken? Kijk eens mee naar de ‘preek’ van Paulus toen hij afscheid nam van de gemeente van Efeze: En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. (Handelingen 20:32 NSV) 

In de nieuwe Statenvertaling wordt de oorspronkelijke Griekse tekst zo lekker direct weergegeven. Waar onze nieuwe vertaling spreekt van het evangelie van Zijn genade - wat natuurlijk ook waar is - gebruikt Paulus daar logos, voor ‘gesproken woord’. Je hebt het nodig, zegt Paulus, om naar het verkondigde woord van Gods onvoorwaardelijke liefde en goedheid te luisteren. Ik ‘draag u op aan’ - in het Grieks een uitdrukking die ook gebruikt wordt, wanneer iemand je een maaltijd voorzet. Grappig - juist met het ‘goede voedsel’ van Zijn genade, word je opgebouwd, raak je meer en meer overtuigd van de erfenis die je ontvangen hebt!

Mooie dag!

Had je al gezien dat onze app een update heeft gehad? Meer onderwijs nu beschikbaar vanuit het startscherm en onder ‘preken’. De uitzendingen van pastor Prince zijn te volgen via SBS6 op werkdagen vanaf 07.30 uur. Gemist? Check http://www.sbs6.nl/programmas/pastor-joseph-prince-new-creation-tv/videos/yNQ4zqy9h9t/pastor-joseph-prince-new-creation-tv/