Het klinkt zo mooi: ‘God houdt onvoorwaardelijk van je.’ Maar hoe krijg je die waarheid als werkelijkheid in je hart? Hoe belééf je van binnen dat Gods liefde je vasthoudt, ook als je angst ervaart, de druk toeneemt en omstandigheden tegenspreken?

Het geheim zit in de ontdekking dat de liefde van God niet verdiend hoeft te worden. Er is al voor betaald door Jezus. Toen Hij aan het kruis uitriep: “Het is volbracht!”, was de betaling gedaan en scheurde het voorhangsel in de tempel open. 'Eindelijk', dacht God de Vader, 'nu kan Ik weer ongehinderd Mijn liefde aan de mensen betonen!’

Dat wij 2000 jaar later nog steeds twijfelen aan die liefde, komt doordat de duivel er over liegt. Hij slaagde er al in om Adam en Eva te laten geloven dat Gods liefde onvolmaakt was; dat die verdiend moest worden door goed te doen en kwaad te mijden. Met als resultaat: ANGST. Die angst leidde tot schaamte en het gevoel niet goed genoeg te zijn. En uiteindelijk tot zonde, ziekte en dood.

Als er angst in het spel is, raak je innerlijk geblokkeerd. Gelukkig laat God het daar niet bij zitten. Jezus kwam ons niet alleen redden, Hij kwam ook in ons wonen. ‘Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen’, schrijft Johannes. Om daarna (1 Johannes 4:18) te vertellen wat Hij in ons teweegbrengt: ‘De liefde laat geen ruimte voor angst, volmaakte liefde drijft angst uit.

Wanneer wij ons bewust worden van Gods volmaakte liefde IN ons, verdwijnt onze angst. En als de angst weg is, zullen ook de gevolgen (zonde, ziekte en ellende) verdwijnen. Help je hart daarom te geloven hoe God je werkelijk ziet.

Mediteer vandaag op:
Ik ben onvoorwaardelijk geliefd. Ik ben onvoorwaardelijk geaccepteerd. Ik ben Gods geliefde.