Everyday.jpg

Veel politici haasten zich commentaar te leveren, wanneer de Amerikaanse president laat doorschemeren iets te doen, dat de plek van Israël en die van Jeruzalem als hoofdstad van het land lijkt te bevestigen. In deze blog bedrijven we geen politiek, maar het is interessant met geestelijke ogen te kijken naar wat er in de wereld - en heel in het bijzonder rond Israël - gebeurt. 

Juist in deze tijd bereiden we met een extra dosis passie de nieuwe reizen 2018 voor: we geloven, dat het voor veel mensen dé gelegenheid gaat worden om liefde voor het land en voor het volk te ontdekken. Terwijl ik het nieuws over heftige reacties in moslim-landen gisteren hoorde, schoot me een uitspraak van onze pastor Marcel te binnen: De haat voor Israël is bovennatuurlijk. Dan moet de liefde voor Israël dat ook zijn! 

God is trouw aan Zijn beloften aan Abraham, die gaan over het volk dat uit hem zou voortkomen, lees maar in Genesis 12: Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en vervloeken wie u vervloekt; en in u zullen alle geslachten (volken) van de aardbodem gezegend worden. God brengt hier alle andere volken in verbinding met Zijn geliefde volk, het Joodse volk. Ten diepste kun je zeggen, dat volken hun bestemming bepalen door hoe zij zich verhouden tot het Joodse volk. Wanneer jij je verbindt aan Gods passie voor Jeruzalem, voor Israël en het volk, dan geldt de belofte uit Psalm 122 voor jou: Pray for the peace of Jerusalem: may they prosper who love you (vers 6, NKJV).

Misschien vind je het lastig om in de media-stormen rond Israël een standpunt in te nemen. Bedenk dan dit: Gods Geest in ons connect met Zijn liefde voor Israël en voor het Joodse volk. Dáárom bidden wij voor Jeruzalem vrede, daarom spreken we herstel over het land! Dat is geen politiek. Dat is liefde, bovennatuurlijke liefde! 

Mooie dag!