Knorretje vraagt: “Hoe spel je ‘liefde’?” Poeh: “Dat spel je niet, dat voel je.” Wijze levenslessen van een dikbuikige honingsnoepende beer…

Om iemands liefde te ‘voelen’ of te ervaren, is het belangrijk elkaars liefdestaal te verstaan. Annemarie houdt van kadootjes, dat is goed om te weten. Zo kan ze mij verstaan wanneer ik probeer mijn liefde voor haar uit te drukken. 

Gelukkig heeft onze Vader deze talen van de liefde allemaal bedacht - en spreekt Hij ze ook vloeiend. Zijn liefde begint altijd bij Hem. In Deuteronomium 7:7 laat Hij al zien: het is niet om wie jullie zijn (het kleine volkje Israël), maar omdat Ik jullie uitkies. 

Johannes bevestigt dat: Zó heeft God zijn liefde voor ons laten zien: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gestuurd, zodat wij zouden leven door Hem. Dít is de liefde waar we het over hebben. Niet dat wij God ooit hebben liefgehad, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon stuurde als een offer om ons schoon te maken van onze zonden en van de schade die deze aanrichtten in onze relatie met God. (1Johannes 4:9,10 naar the Message)

Gods liefde voor ons wordt direct in relatie gebracht met het offer van Jezus. Dat maakte immers de weg vrij voor God om ons lief te hebben - onze zonden staan Hem niet meer in de weg - en geeft ons de gelegenheid die liefde te beantwoorden. 

Paulus maakt dat van toepassing op iedere situatie in ons leven, iedere dag: wat er ook gebeurt, wij hebben hoop, een positieve verwachting van het goede. 

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest (Romeinen 5:5). Jouw hart, vol van Gods liefde. Niet om te spellen, maar om te voelen! 

Tip: één van de talen van de liefde is het gesproken woord. Luister vandaag naar Vaders woorden van liefde over jou door te mediteren op de bijbelteksten in deze Everyday