Soms lees je een bekend verhaal - en blijf je zomaar ineens bij een woord hangen. Alsof dat daar gisteren was geplaatst - terwijl het verhaal in dit geval tenminste tweeduizend jaar oud is. Laten we dus maar aannemen, dat het er altijd gestaan heeft :) 

Ik heb het over het bekende verhaal uit Lucas 15, dat wij in het Nederlands aanduiden met ‘de verloren zoon’. Niet helemaal een titel die de lading dekt, immers: de zoon wordt juist door de vader thuisgehaald. De vader in het verhaal zegt zelfs: “Deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen” - maar ‘de gelijkenis van de dode zoon’ klinkt natuurlijk niet zo leuk. Wel kenmerkend dat de vader de status van de zoon-zonder-de-vader als ‘dood’ beschrijft. Zonder de Vader is er doodsheid in het leven - pas in relatie met Hem komen we tot leven. 

Nu was dat nog steeds niet het woordje dat bij mij bleef ‘haken’. De aanleiding lag in de Engelse vertaling, die de vader laat zeggen: “breng het gemeste kalf hier en slacht het”. In ‘brengen’ zit het al wat opgesloten, maar de toevoeging ‘hier’ in het Engels deed het bij mij. Sluit je ogen en stel je even voor: de vader geeft geen opdracht het kalf te slachten - ergens achter op het erf, uit het zicht van de verzamelde mensen. Hij beveelt dat het slachten van het kalf plaatsvindt hier: op de plek waar de zoon die dood was, tot leven komt. 

Door dat kleine woordje ‘hier’ realiseerde ik mij: het is nodig dat het offer dat onze dode staat verandert in leven, zichtbaar gemaakt wordt. Om te begrijpen dat er écht feest gevierd kon worden, moest de zoon het offer met zijn eigen ogen zien. 

“Waarom is er bij jullie zoveel nadruk op het werk van Jezus?” wordt ons wel gevraagd. We aarzelen niet om Zijn offer in beeld te brengen - dát is het, dat mensen overtuigt: jij bent gevonden door de Vader, jij bent levend geworden in Hem!

Mooie dag!

Tip: Mediteer vandaag op het offer van Jezus. Gebruik bijvoorbeeld de teksten: het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde; door Zijn striemen is ons genezing geworden; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem.