Er zitten prachtige, terugkerende patronen in de Bijbel. De schrijver van het script is echt geniaal. ;-)

Een van de eerste keren dat Jezus de discipelen ontmoet, krijgen de collegavissers na een mislukte visnacht, alsnog een wonderbare visvangst. Het bedrijfje Gallilea Verse Vis BV beleeft een topdag! Jezus zegt dan meteen al: “Ik maak jullie vissers van mensen.”

Na de opstanding van Jezus, drie jaar later, gaan de mannen weer vissen. En weer vangen ze zelf niets. Dan komt Jezus met de sleutel tot een goede vangst: “Gooi het net aan de rechterkant.” En opnieuw krijgen ze het net overvol.

Dan zijn alle visoefeningen ineens klaar. Ze hebben genoeg geleerd om werkelijk mensen te gaan vangen.

Op de eerste Pinksterdag gooien ze voor het eerst een net uit op het droge. Gelukkig begint het niet met mislukking, zoals die eerdere vispartijtjes. Ze hebben dit keer meteen beet! Op de prediking van Petrus vangen ze drieduizend hemelse ‘vissen’ voor de Heer.

Wat hadden ze geleerd, waardoor het dit keer meteen werkte? 

De rechterkant. Het ‘van rechts verwachten’, is een beeld van ‘het van Zijn gerechtigheid verwachten’. Puur genade dus. Je neemt een rechtvaardige, gezegende positie aan als je het over die boeg gooit.  

Dus als dingen bij jou nog niet lukken, mediteer dan eens of jij jezelf echt rechtvaardig weet. Niet in theorie, maar met je hart. Verwacht je het helemaal van Zijn onverdiende gunst of ben je erbij aan het werken (eigen gerechtigheid)? Leer samen met de Heer hoe jij jouw netje aan de rechterkant uitgooit.

Jezus zei het trouwens al tijdens zijn eerste preek in Mattheüs: “Zoek eerst Zijn gerechtigheid en alle dingen zullen je toegeworpen worden.” Er is nog niets veranderd.

Tot morgen!

Comment