Op Facebook verscheen eerder deze week een bericht van senior pastor Marcel. Hij deelde daarin principes over geestelijk leiderschap. Nu hebben we allemaal met leiderschap te maken: sommigen van ons geven leiding, anderen staan onder iemands leiding. Bruikbaar dus om te profiteren van deze inzichten. Vandaag een vertaling van zijn Facebook-bericht. 

Pastor Marcel schrijft over hoe hij enkele weken geleden in Tel Aviv met de gemeente sprak over enkele bijzondere leiderschapspatronen die we zien in Numeri 11. God droeg Mozes op zeventig betrouwbare mensen te verzamelen en voegt daaraan toe in vers 17: Ik zal neerdalen om daar met jou te spreken, en een deel van de geest die op jou rust zal ik op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen en hoef je dat niet langer alleen te doen.

Enkele lessen uit deze geschiedenis: 

- Het is de roeping van mensen die een man of vrouw van God ondersteunen, om een deel van de last te dragen. Houd die last dan ook weg van de leider - en voeg daar zeker niets aan toe. Dat zou tegen dit bijbelse patroon in gaan en maakt het uiteindelijk zwaarder voor iedereen!

- God nam niet iets nieuws van de Heilige Geest, maar Hij nam van de Geest die Hij al op Mozes gelegd had. Je kunt God niet dienen ‘los’ van je leider. Tot zover democratische patronen in de kerk… J

- Dienen gaat niet over ‘jouw eigen bediening’. Het is een Geest, een gezamenlijke gave aan een groep mensen die als één man staat voor Gods plannen en Zijn doelen.   

Enkele adviezen ook op basis van dit verhaal: 

- Wanneer je door God bent aangesteld als leider, sta dan stevig, moedig en zeker in deze principes. God is met jou!

- Wanneer je door God bent aangesteld om te dienen: leer leiderschap te vertrouwen (misschien wel opnieuw?). Laat misbruik van eerdere ‘heersers’ je niet beïnvloeden wanneer je wilt leren van Gods hemelse patronen. Bouw geloof op in deze principes en zie Gods gunst in je leven stromen!

Tenslotte voegt pastor Marcel nog toe: 

- Door God aangestelde leiders zullen fouten maken. Is dat niet precies waar genade voor is?

- Wanneer jij leiding geeft onder een andere leider, laat jezelf niet afleiden door de vraag of ‘jouw dienaren jou wel netjes dienen’. Focus op het dienen van jouw leider!

- En voor ons buiten Israel: laten we de gelovigen in het land dienen. Leg ze geen lasten op: ze hebben genoeg te dragen!

 Deze Everyday is een samenvatting van een post van pastor Marcel over leiderschap. Merk je, dat dit je hart raakt? Bid om openbaring en mediteer op het woord!