imageEven kriebelde het om de Bijbelstudie te doen, want mijn lijf voelt al weer beter. Maar een les die ik uit deze situatie meeneem: Niet te snel. Ik ga pas weer volop bewegen, als de Heer dat zegt.

Ik heb geen idee hoe Hij dat duidelijk gaat maken. Dan weet ik in ieder geval dat het vandaag nog niet zo ver is? Zo eenvoudig werkt dat. Hij weet me t.z.t. wel te vinden. ;-)

Er is nog een les die ik uit deze situatie mag leren. Pastor Lawrence uit Singapore belde. Hij is opgegroeid in de bediening van Pastor Prince en kan goed meevoelen met waar ik doorheen ga. Altijd behulpzaam!

Hij zei: Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En je geeft veel om de bediening. Die combinatie kan gemakkelijk tot stress leiden. Je draagt een grote verantwoordelijkheid, maar je moet oefenen om daar niet gebukt onder te gaan. Leren om ‘de zalving’ het werk te laten doen. Met zalving bedoelt hij de gave(n) die God gegeven heeft om mijn specifieke rol te vervullen.

Ik hoop dat er door dit voorbeeld meteen nog wat andere mensen met verantwoordelijkheden worden geholpen. Het benoemen van bepaalde eigenschappen van jezelf, kan hoogmoedig lijken. Maar het helpt juist. Er valt niets te roemen? Wij hebben onszelf niet gemaakt? God heeft ons ‘bedraad’.

Hij zou wel gek zijn om iemand zonder de nodige eigenschappen senior pastor te maken? Dat geldt natuurlijk ook als je ondernemer of moeder bent. Of beiden! :-)

Anyway, je kwaliteiten zijn soms je kwetsbaarheden. Als je dat merkt, op tijd God erbij laten!

Pastor Lawrence sloot af met: ‘We bidden hier voor je’. Heerlijk, zulke vrienden? En wij kunnen als gemeente helemaal zo voor elkaar functioneren. Beter!

Tot morgen!

Comment