Everyday.jpg

En? Hielp dat? Het gebed van gisteren? Aarzel niet om de tekst te kopiëren en op te slaan in je notities. Overschrijven (dat deden we vroeger, met een echte pen!) helpt nog beter, is samen met hardop zeggen wat je gelooft een effectieve manier om de liefde waarover we spreken van ‘hoofd’ naar ‘hart’ te laten bewegen. 

Terwijl we ervoor kiezen liefde te betonen, ‘hangen’ we vol in de touwen van Gods liefde voor ons, ontdekten we deze week. Zo leren we, heel praktisch (tot bijna fysiek in ons hart) God beter kennen. Juist omdat we Hem nodig hebben die liefde in ons te ‘doen’, leren we Liefde in Hoogst Eigen Persoon kennen. Mooi is dat!

Dan worden onmogelijke situaties uitdagingen. Pijnlijke ervaringen uit het verleden worden mogelijkheden. Nieuwe kansen om Hem beter te leren kennen. Om te ontdekken hoeveel meer jij één bent met Jezus dan je tot nu toe dacht!

Bang dat je hierdoor ‘kwetsbaar’ bent? Opnieuw: welkom bij de club. Laat Hem (in jou!) dan jouw kracht en jouw verdediging zijn. Immers, Zijn kracht wordt zichtbaar in… inderdaad, jouw zwakheid. 

Misschien ontdek je wel dat jij het in die specifieke situatie met die ander níet bij het rechte eind had. Oei. Ook hier een mooie kans: om meer genade voor jezelf te ontvangen. 

Betoon je liefde aan een ander, dan voeg je waarde toe aan het leven. Ontvang je genade voor jezelf, dan wordt je hart gevuld door de Schepper van liefde zelf. In de beeldspraak van de preek van Vision Day: door dit te doen, wordt de bruid nóg mooier voor haar Bruidegom. 

De eerste week met ons nieuwe jaarthema, ONE, zit erop. Wat denk je, kunnen we hiermee nog 50 weken vooruit? Het wordt mooi. Het wordt groei, met struikelen (want dat mag) en weer opstaan (want dat kan). Het wordt vol van liefde. Je wordt er (nog) mooier van!

Mooie dag!

Tip: De preek van Vision Day is nu terug te luisteren via het startscherm van deze app!