kostbarezegen

Amber is vandaag acht jaar geworden. Gisteravond vroeg ik haar: ‘Kunnen we iets afspreken?’. Amber: ‘Dat ik langer op mag blijven als ik acht ben?’. Papa: ‘Euh, ik wilde eigenlijk graag afspreken dat je altijd papa’s kleine meid blijft’. Amber: ‘Natuurlijk, want jij word toch steeds ouder?’. :-)

Wie de Everyday een poosje leest, snapt vast dat ik niet anders kan zeggen, dan dat wij zéér gezegend zijn. Wij hebben een heel gezegend huwelijk, zeer gezegende kinderen en met elkaar een enorm gezegend gezinsleven.

Daar is maar één reden voor. Omdat Jezus bij ons woont. In het Oude Testament was de ark een beeld van Jezus. En Obed Edom was de allereerste man, bij wie die ark een poosje thuis kwam.

2 Samuel 6:11  En de ark des HEREN bleef drie maanden in het huis van de Gatiet Obed-edom, en de HERE zegende Obed-edom en zijn gehele huis(gezin).

Als Jezus bij ons woont, kan en wil God alle relatievormen en het hele reilen en zeilen onder ons dak zegenen. Zoals alle andere dingen, heeft Jezus dat mogelijk gemaakt door ‘ons deel’ op Zich te nemen. Deze Psalm gaat over wat er gebeurde aan het kruis:

Psalm 88:18 Geliefden en naasten hebt U ver van mij verwijderd, mijn bekenden zijn duisternis.

Hierdoor kunnen wij nu gelukkig zijn. Het enige wat nodig is, dat we ons dat bewust zijn en Jezus de gelegenheid geven die zegen uit te werken. Veel van ons zijn een heel jaar druk met van alles en nog wat. In de vakantie moet je dan vaak ook nog eerst bijkomen.

Maar laten we de zomertijd ook benutten voor onze geliefden en naasten. Om de zegen te genieten of te ontdekken. Jezus heeft er duur voor betaald. Daarom stop ik een poosje met de Everyday.   

Gezegende zomer!