Wie bij broos vaatwerk of zwak geslacht denkt dat vrouwen niet veel kunnen hebben, is niet wijs. Wij zijn allemaal uit een vrouw geboren. Terwijl sommige mannen er al tussenuit knijpen als zíj die prestatie levert. ;-)

De volgende Bijbelvertaling gebruikt andere woorden:

1 Petrus 3:7 Gij, mannen, evenzo, woont bij haar met verstand als bij een zwakker vat - het vrouwelijke, en bewijst haar eer, omdat zij ook medeërfgenamen van de genade van het leven zijn, opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Een zwakker vat. Dat betekent simpelweg dat zij in haar mens-zijn (als wezen) kwetsbaarder is. Zo kan gevoeligheid in combinatie met een moederhart, een vrouw tot ongelukkige keuzes drijven.

Bijvoorbeeld: een onverschillige man neemt thuis geen leiding. De vrouw heeft in haar gevoeligheid door welke nadelige gevolgen ‘afwezigheid van initiatief’ heeft. Bijvoorbeeld dat de kinderen daar onder lijden. Dus neemt zij de leiding maar. Vervolgens gaat ze gebukt onder allerlei verantwoordelijkheden, bovenop haar eigen soms niet geringe takenpakket.

En dan vinden wij haar niet aantrekkelijk, omdat ze klaagt of er als een vermoeide werkster bij loopt? Of we vinden het gek dat ze inspiratieloos over komt, terwijl wij niks zeggen en haar inspanning voor lief nemen?

Daarom zegt Petrus: gebruik dan je verstand. Niet om haar te begrijpen ;-), maar om te snappen dat God daarom zegt: neem leiding. (1 Timotheüs 3:4). En maak keuzes, leer spreken, waardoor zij tot bloei kan komen. (Efeziers 5:25-27)

Mannen, het is oneer jezelf toe te staan een vrouw te gebruiken, waar ze niet voor geschapen is. En helemaal oneer(lijk) om jouw afwezigheid uiteindelijk tegen haar te houden. Zoiets kan je gebeden voor eigen verlangens belemmeren. Geen veroordeling. Koningen, sta op!

Tot morgen!

P.s. De gemeente is ook een vrouw, met Jezus als Koning! Dus ik zou zeggen: fijne samenkomst!