Everyday.jpg

Eén van mijn vroegste herinneringen aan de kerk is de verheven stem van onze plaatselijke dominee in de grote hervormde kerk. De tekst die hij regelmatig citeerde, kende ik uit mij hoofd - uit een vroegere bijbelvertaling natuurlijk: Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft ze, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga. Wie is Hij toch, de Koning der ere? De Here der heerscharen, Hij is de Koning der ere. (Psalm 24:9,10)

Koning vol majesteit - wordt Hij in de nieuwe vertaling genoemd. Waarom deze tekst mij als klein jongetje zo bij bleef? Geen idee. Ik moet iets gevoeld hebben van het gewicht van de woorden. Uitgerekend deze regels uit Psalm 24 zijn het thema van de conferentie die over twee weken in Israel wordt georganiseerd: Welkom aan de Koning vol majesteit. Messias-belijdende Joden vanuit de hele wereld verzamelen zich in Jeruzalem voor een programma van enkele dagen. 

In onze dagen worden de oude profetieën vervuld, zeggen de organisatoren: het Evangelie heeft de einden van de aarde bereikt, zelfs de eilanden in de Stille Zuidzee, precies aan de andere zijde van de aardbol ten opzichte van Jeruzalem. Nu brengen mensen van allerlei verschillende nationaliteiten het goede nieuws van Zijn majesteit terug naar Jeruzalem, alles ter voorbereiding op zijn heerlijke terugkeer!

Het ‘openen van de poorten’ was in de tijd van het oude verbond een signaal voor het slachten van het offerlam. David voorzegt met deze woorden niet alleen de intocht van Jezus in Jeruzalem, maar profeteert ook van Zijn offer voor ons. Dát is de kern van het Evangelie, het goede nieuws waarvan ook steeds meer Joodse broers en zussen getuigen. Het Evangelie, dat Gods reddende kracht is: voor Joden in de eerste plaats, maar (dank Jezus!) ook voor ons (Romeinen 1:16)!

Onze vriend pastor Avi uit Tel Aviv is één van de sprekers op de conferentie. Bid je mee voor bescherming en Shalom voor hem en de andere organisatoren van de conferentie?