Tijdens de zomerstop lees je tot 16 augustus een selectie van eerder verschenen Everydays.

Eens in de zoveel tijd krijg ik een 'vingerafdrukje' van God, waarmee Hij vragen beantwoordt of bevestigt dat ik op het juiste pad zit.

Soms is het niet eens heel bewust, maar sluimeren er vragen in mij rond. Zo liep ik met de vraag of ik bij de laatste bijbelstudies de juiste voorbeelden had gebruikt. Zou U die tekstgedeelten ook gebruiken Heer?

En rond Israël vroeg ik me af of dit nu echt profetisch gezien de tijd is dat we als bekeerde heidenen moedig mogen geloven dat we van grote betekenis kunnen zijn in het land, omdat de Heer spoedig komt.

Nu lezen de Joden elke Sabbat een stukje uit de Torah (boeken van Mozes) en een stukje uit de Haftarah (o.a. de profeten). Zo ook afgelopen zaterdag. De lezing uit de Haftarah was 6 juni uit Zacheria 2:10 t/m Zacheria 4:7.

Zacheria 2:10 Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE. 11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen.

Zacheria 4:7Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubbabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep: Genade, genade zij hem!

Of all places, de herbouw van de tempel?! En tussendoor staat wat ik ging preken. Zacheria 3 gaat namelijk over Jozua die vuil is en aangeklaagd wordt. Maar de Heer spreekt ‘m vrij en hij krijgt zonder verdere verdienste schone kleren van gerechtigheid aangetrokken. 

Vraag gerust om dit soort vingerafdrukjes of kijk er naar uit. Jouw Heer geeft ze graag, met een grote knipoog. ;-)

Tot morgen!