Kijk je ook zo uit naar aanstaande zondag? Het wordt een bijzondere dag: de hele gemeente Jong en Vrij komt samen op één locatie. Zet je schrap, Hellevoetsluis! Alle andere locaties zijn die dag gesloten. 

De aanleiding voor deze gezamenlijke dienst is het bezoek van ps. Avi uit Tel Aviv, Israel. Een Jood, die Yeshua kent als zijn Messias, voorganger van de gemeente Adonai Roi. 

We kijken er naar uit hem te ontmoeten, van hem te horen over zijn leven, de gemeente in Tel Aviv en zijn droom voor het Joodse volk: dat iedereen Yeshua leert kennen en gered wordt! Wat een visie! 

Zoals ps. Marcel in de Everydays al aankondigde, gaan we ps. Avi niet met lege handen terug laten keren naar Israel. Met een speciale collecte willen we hem overvloedig zegenen. Na het jaar van blessed to be a blessing - dat natuurlijk op 31 december niet is gestopt - een mooie gelegenheid om uitbundig te geven van wat je hebt ontvangen. 

Paulus vertelt over zijn hart bij giften voor de Joodse Christenen: Eerst breng ik een gift naar Jeruzalem om de Christenen daar te helpen. De Grieken uit Macedonie en Achaje hebben een collecte gehouden voor de armen onder de gelovigen in Jeruzalem. Ze deden dat met blijdschap, maar het was ook hun plicht. Kijk, ze kregen deel aan alle geestelijke gaven die uit de gemeenschap in Jeruzalem stroomden, dus het is terecht dat ze doen wat ze kunnen om hen bij te staan. (Rom 15:25-27 naar The Message)

Geen druk, maar wanneer je voelt “ik wil hier wel aan meedoen,” dan is dat terecht! Vraag rustig aan de Heer, wat jouw bijdrage mag zijn.

Je bent gezegend!

Lees hier wat ps. Marcel eerder schreef over het bezoek van ps. Avi: 

http://jongenvrij.tumblr.com/post/138964686815/whats-next

Comment