Gisteren spraken we met de voorganger van Grace Home Church in Budapest, een jonge gemeente in Hongarije. Hij vertelde over mensen in zijn gemeente die op andere plekken in de maatschappij, in de kerken van Hongarije een rol vervullen.

Eén van zijn oudsten heeft samen met zijn vrouw een youtube-kanaal waarmee zij jongeren bereiken met lifestyle onderwerpen. Hun video’s spreken van ontspannen leven door een levende relatie met Jezus. Eén van de andere leiders is betrokken bij een jeugdkerkbeweging die inmiddels nationale impact heeft. Weer een ander heeft een tv-programma dat zijn seminars over ontspannen zakendoen uitzendt. Uiteraard staan deze bol van wat Gods genade en gunst uitwerken in het (zakelijk) leven.

Intussen in Nederland… was een groep mensen uit onze gemeente betrokken bij Simply Jesus, een event waar duizenden mensen hoorden van de liefde en genade die in Jezus’ dood en opstanding ons deel is. Tegelijkertijd gaan vanuit onze gemeente mensen uit naar andere kerken om daar te delen van wat de Heer in hun leven heeft gedaan. Deze blog heeft onvoldoende ruimte om al die plekken te benoemen. 

Geniet je mee van de veelkleurigheid in onze kerken? Vader heeft ons geschapen met ieder een specifieke kleur en gaven. In en door de gemeente zijn we in staat die optimaal tot bloei te laten komen - ook buiten de kerkmuren.

Fijn te weten: de gemeente is nooit de plek om jou te beperken. Gemeente-zijn is niet om gemeen-te-zijn, zogezegd. Vader beloofde herders over je aan te stellen die je verzorgen, helpen je angsten te overwinnen en alle ontmoediging te overkomen (naar Jeremia 23:4 KNJV). 

Wanneer jij bemoediging én soms vermaning van je leiders ontvangt, is dat met dat doel. Zo heb jij alle ruimte je te ontwikkelen - in een omgeving waar je veilig en geliefd bent! 

Mooie dag!