Everyday.jpg

“Kijk, zo zit het!” besloot de wiskundige zijn betoog. Ik zat in het kantoor van een slimme mathematicus, die met zijn rekenmodellen bijzonder nauwkeurig kan voorspellen hoeveel mensen op welk tijdstip van de dag de hulp van een dokter nodig hebben. 

“Kijken???” dacht ik… “ik zie helemaal niks!” Zo’n werkblad vol cijfertjes is niet aan mij besteed. ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’ zei een bekend voetballer van wie ik al eerder citeerde. Kijken is geen garantie dat je ook iets ziet, zou ik hem kunnen parafraseren. 

Wat een rust, dat Vader wél altijd ziet, wanneer Hij kijkt. Gisteren noemde ik al één van Zijn namen: God-die-ziet, Jehova Jireh in de taal van het Oude Testament. Deze naam werd door Abraham gegeven aan de plek op de berg Moria waar hij niet zijn zoon hoefde te offeren, maar God Zelf in een offer voorzag. 

Eeuwen later zou God op dezelfde plek opnieuw in een offer voorzien. Zijn eigen Zoon Jezus zou het perfecte offer zijn dat ons vrij maakte. Hij betaalde met Zijn leven voor onze schuld. Zijn bloed voor onze vrijheid. Zijn striemen voor onze gezondheid. God voor-zag dat het nodig was - en voorzag Zelf in een perfecte oplossing. 

In het verhaal van Abraham lezen we, dat hij vol vertrouwen de berg beklom om het offer te brengen: Daarna komen we naar jullie terug zegt hij in Genesis 22:5 tegen zijn knechten. Wanneer zijn zoon vraagt waar het offerdier is, antwoordt Abraham: God zal zich zelf van een offerlam voorzien. 

Abraham kende Gods hart voor hem en wandelde in vol vertrouwen op Gods voorziening. Paulus moedigt ons in Romeinen 8:32 aan, zó te vertrouwen op die voorziening - gebaseerd op dat grote Offer: Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? 

Vraag jij je vandaag af hoe het verder moet in jouw leven? Hoe je de eindjes aan elkaar kunt knopen? Hoe onmogelijke rekensommen kloppend moeten worden? Blijf niet kijken naar je probleem, maar zie op Hem, die voor-ziet! 

Mooie dag!