Everyday.jpg

Raar, die vier vrije- en feestdagen achter elkaar. Ben jij ook vier dagen in kerst-stemming? In ieder geval bieden vier dagen voldoende rust om te mediteren op het kerstverhaal.

Misschien bedenk je, hoe vaak je dat verhaal al hebt gehoord? Als we gedurende je leven niet van bijbelvertaling waren gewisseld, had je ‘m nog uit je hoofd kunnen mee-zeggen vanavond in de dienst… Welk woord, welk beeld springt er voor jou uit dit jaar? Is het Jezus’ komst als klein en weerloos kind in deze wereld? Is het de crisistijd, waarin Jezus op aarde kwam? In veel opzichten te vergelijken met het onzekere bestaan waarin veel mensen vandaag leven? 

Of zijn het de eerste woorden van de engel die de komst van Jezus aankondigt: wees niet bang? Jezus’ komst maakt een einde aan de voortdurende angst. Angst voor het einde van het liedje: altijd weer eindigde het leven met de dood. Het systeem van offers kon daarvoor steeds maar tijdelijk soelaas bieden.

Wanneer Jezus is geboren, lezen we in het verhaal in Lucas 2, wordt het goede nieuws van Zijn komst als eerste aan herders bekend gemaakt. Juist de mannen die dag in, dag uit de schaapjes voor de tempeldienst, een paar kilometer verderop, zagen opgroeien. Of dat ook goed nieuws was, zoals de engel zei: deze schaapjes groeien niet meer op voor de dood - maar niet alleen voor hen! Heel het volk (het Joodse volk van dat moment) zou met grote vreugde vervuld worden. De redder, de gezalfde van God. 

Korte tijd daarna maakt God aan wijzen uit het oosten bekend dat Jezus als koning was geboren. Ook hun ontmoeting met Jezus was reden voor diepe vreugde (Matteüs 2:10). 

Jood of heiden, uit het oosten of uit het westen, je bent van harte welkom om Jezus te ontmoeten. Grote, diepe vreugde is gegarandeerd! 

Mooie kerstavond!

Er zijn nog plaatsen vrij in de kerst-diensten op alle locaties. Bedenk wie je nog mee wilt vragen! Check www.kerstindekerk.nl voor de details!