Ieder mens heeft een uniek DNA. In je lichaamscellen is allerlei informatie opgeslagen over je ‘persoonlijke toestand’. Onderzoekers kunnen daarin onder meer informatie vinden over je gezondheid. Wanneer je uit een ongezonde familie komt, is dat terug te zien in het familie-DNA. Dat laat zien hoe ziektes van generatie op generatie worden overgedragen.

Als Jezus in je hart komt wonen, wordt die vloek doorbroken. Hij heeft een hoge prijs betaald om je gezond te maken en daar heb je als Zijn kind dan ook recht op. Soms vindt deze genezing ‘direct’ plaats. Wat een wonder! We zien er naar uit dat we dat nog veel vaker gaan meemaken. Vaak is het echter een proces. Maar wist je dat je daar zelf iets in kunt betekenen?

Door de eeuwen heen is het DNA van de mens corrupt namelijk geworden. God is in staat om dat te herstellen. Dat doet Hij vanuit ons hart, waar Hij kwam wonen. Daar verandert Hij ons bewustzijn en door die verandering wordt de oude informatie in onze lichaamscellen herschreven. Het DNA van de oude Adam wordt zo herschreven door het DNA van de nieuwe mens: Jezus.

Je hebt misschien al gemerkt dat dit niet vanzelf gaat. God heeft ons zo gemaakt, dat wij in staat worden gesteld om met Hem mee te bewegen. Je kunt je adem inhouden en geloven dat God bovennatuurlijk zuurstof in je bloed pompt. Je kunt ook simpelweg ruimte geven aan de werking van Zijn natuur. Adem in, adem uit. Lucht dat even op.

Als je hart door meditatie jouw gezonde hemelse natuur omarmt, wordt aan elke ziekte in je lijf de genadeslag toegebracht. Elke angst voor welke generatievloek dan ook verdwijnt in de liefdevolle nabijheid van Jezus. Je lichaamscellen halen opgelucht adem. Je omgeving verwondert zich over hoe jouw leven zich ontwikkelt. En je handen? Dat worden bladeren tot genezing.

Mediteer vandaag op:
Ik ben kerngezond. Jezus nam al mijn ziekten weg. Ik LEEF!