Everyday.jpg

Gevlucht voor de storm, de weg voor mij versperd door omgevallen vrachtwagens, een tussenstop gezocht. Een gezellig restaurant langs de snelweg was er goed voor. Een vrolijke papegaai vroeg luid kraaiend om aandacht. Al snel liep het vol met meer mensen die hun plekje in de file inruilden voor een kopje koffie. 

Aan het tafeltje naast mij nam een meneer plaats die al snel gezelschap kreeg van iemand die duidelijk een verkoopgesprek had gepland. De laatst aangekomen gast zou haar diensten als coach verkopen aan deze meneer, dat was haar plan. 

“Vertel me nu eens in één zin wat jij doet,” vroeg de aanstaande klant. “Nou, kijk, ik ben zeg maar dus degene die voor jou alshetware…” niet alleen deze stiekeme luisteraar was al snel de weg kwijt… “Ik heb al drie bijzinnen gehoord!” bulderde de meneer over het betoog heen. Auch… 

Hoe lastig is het om je kernachtig uit te drukken? In één zin te vertellen waar ’t over gaat? Lesje kort-en-krachtig-formuleren voor mij dankzij het naburige tafeltje? Hmm… laat ik nou net bezig zijn mijn woorden voor zondag te formuleren. Is dit één van die dingen die medewerken ten goede? Ik hoop ‘t voor de gemeente van Sliedrecht :) 

Paulus kan er wat van, kernachtige formuleringen. Ik mediteer op zijn woorden aan de Romeinen (hoofdstuk 3:23): Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. 

Kijk, door je afkomst (familie van Adam) was het hopeloos, zegt hij. Goed hopeloos ook: uit de nabijheid van God (los van alle goeds dat Hij is). Op een andere plek zegt hij eenvoudigweg ‘dood’. Dat is wat het was. Maar… door genade (iets waarvoor jij en ik niet kunnen betalen) als een rechtvaardige aangenomen. Rechtvaardig, dus: Gods glorie, Zijn heerlijke aanwezigheid in ons leven, Zijn schittering en schoonheid, Zijn krachtige Zelf hersteld in en voor ons! 

Paulus had maar één kernachtige zin nodig. Gelukkig heb ik een eeuwigheid om hierop te mediteren! 

Mooie dag!