Everyday.jpg

Vrijdag, bijna weekend na de eerste zondag van het jaar. Ben je al een beetje gewend aan het nieuwe jaarthema? 1-One-Eén-Uno, net hoe je wilt. Zou het kunnen zijn, dat het proces dat we met dit thema zijn ingegaan, alles te maken heeft met God nóg beter leren kennen? 

Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God (1 Johannes 4:7) is één van de kernteksten rond dit thema. Iedereen die liefheeft (en dat gaat verder dan ‘God houdt van mij’), leert God kennen. Dat is bijzonder: God kennen als een gevolg, een consequentie van ‘liefhebben’, niet als een beloning. 

We zagen deze week al, dat onder druk - en zeker in relaties - zelfrechtvaardiging op de loer ligt. Ik stond toch in mijn recht? Ik had toch gelijk? En ik had toch gezegd dat ik ’t er niet mee eens was…

Wanneer we kiezen voor een leven van liefde en genade bewijzen, ook wanneer de ander (misschien?) tekortschiet, hebben we God het allernodigst. Het zijn juist die momenten die ons de kans geven om dichter bij Hem te kruipen, Zijn liefde en genade voor de ander te ontvangen in intimiteit met Hem. 

Hoe doe je dat? Je zou simpelweg kunnen mediteren, kunnen bidden. Pastor Marcel reikte deze week dit gebed aan: Heer, U hebt Uw leven voor mij gegeven. Met dezelfde passie deed U dat voor die ander. Ik wil Uw genadige hart voor die ander leren kennen en voelen. Ik wil zien hoe U bereid was Uw rechtvaardigheid op te offeren voor al onze bewezen onrechtvaardigheid. Over eerlijk gesproken… Dank U dat U met mij meevoelt in alles. Help mij, de ander in Uw Geest te behandelen, in Uw Geest over hem/haar te denken. Ik verklaar, dat ik geen beschadigende actie tegen die ander zal ondernemen. Ik weiger slecht over hem/haar te spreken. Dank U Jezus, dat dit is wat U deed, wat U nog steeds voor mij doet. Ik heb U nodig, Heer Jezus, verander mijn hart tot groter glorie. 

Amen.