Pastor Paul is deze dagen in China. Je leest daarom een selectie uit eerder geplaatste Everydays.

Als kind leerden we al: goed op eten kauwen, dat helpt om alle voedingsmiddelen op te nemen. Een Haags caberetduo maakte daarvan “goed kauwe hè, dat je ete gelijkmatig in je bloed komp”. Hoe je het ook gehoord hebt: kauwen helpt :)

Soms moet je ook nog even kauwen op onderwijs of een Bijbeltekst. Zo loop ik al een dag te mediteren op het verhaal van Salomo.

Salomo ontving wijsheid van de Heer en zette onmiddellijk koers naar Jeruzalem om te zijn op de plek waar de aanwezigheid van God tastbaar, voelbaar was. Hij deed nog iets (1 Koningen 3:15): hij nodigde al zijn hovelingen uit voor een feestmaal.

Misschien wordt goddelijke wijsheid niet direct erkend of herkend in de wereld. Er is immers zoveel slimmigheid. Als we iets niet weten: vraag ’t Google… Echte, diepe wijsheid is reden voor een feestje. Reden om te delen met je vrienden. God, die zo wijs was dat Hij met Zijn woord de aarde schiep, die God heeft mij van Zijn wijsheid gegeven! Daarmee wandel ik ontspannen in de keuzes van het leven: ik hoef niet te vertrouwen op boerenslimheid of trucjes van mensen, maar heb Zijn inzicht in dingen!

Wijsheid maakt ook scherp. Scherp als Salomo in zijn oordeel in de kwestie van de twee vrouwen die om één kind streden (lees het verhaal verder in hoofdstuk 3). De scherpte van zijn oordeel maakte diepe indruk op de mensen (vs 28): ze kregen groot ontzag voor hem. Erkenning van goddelijke wijsheid in jouw leven zal mensen in je omgeving verbazen. Gunst op je leven is het gevolg.

Dat heeft niets van doen met je opleiding, maar alles met jouw afkomst: je hebt de slimheid van je Vader!

Mooie dag!