Wanneer je hoogzwanger bent, doe je gekke dingen. De liefhebbende echtgenoot geniet mee… Zo hebben wij deze week - voor ons een mijlpaal - in de vroege avond, samen op de bank naar de etenstijd-actualiteitenprogramma’s gekeken. Geen reclame in de Everyday, dus even niet belangrijk welke van de verschillende zenders.

Ik stelde vast dat ik in ruim twintig jaar abstinentie weinig gemist had. De presentatoren waren mij onbekend, maar het format zag er nog oud en vertrouwd uit. Ik kan er weer een paar jaar tegen. Gevolg van deze bank-actie was wel, dat ik ook de reclamespots even langs zag komen. 

Een nieuw internet warenhuis schreeuwde om aandacht. Ze verkopen van alles tegen naar eigen zeggen scherpe prijzen. De verrassing (‘het jackpot gevoel’ volgens het reclamebureau) voor de klant wordt vertaald in een ‘catchy slogan’ (alweer het reclamebureau). Het was de slogan die mij bijbleef: Kan niet? Echt wel! 

Dankzij dit reclame-geweld was ik ineens bij de dienst van vandaag. Regelmatig hoor je in onze diensten on-ge-lo-fe-lijke dingen. Dat gaat vandaag opnieuw gebeuren. Vandaag ga je horen wat de levensveranderende reddingskracht van Jezus dood en opstanding in jouw leven kan uitwerken. Dat is voor veel mensen een ‘kan niet?’  belevenis. 

God, die al jouw on-mogelijkheden, jouw falen op Jezus geladen heeft aan het kruis, heeft jou in ruil daarvoor bekleed met Jezus’ rechtvaardigheid. Jij bent rechtvaardig voor God door Jezus (2 Corinthiers 5:21). Die status heeft unstoppable kracht in jouw leven. 

Vandaag wordt het bewustzijn, dat dit waarheid is voor jou - dat heet geloof - aangewakkerd in de dienst. Niet als een reclamespot, waarvan de kracht verdwijnt wanneer je het prijskaartje ziet. Maar als een levende kracht tot redding (Romeinen 1:16). 

Kan niet? Echt wel!