Het is hier volop zomer (26 graden) dus ik kan vandaag in luchtige kleren naar de kerk. :-)

Pastor Josh en ik zullen samen in lounge setting op het podium zitten. En dan om-de-beurt vragen proberen te beantwoorden in de vorm van een stukje preek. Geinig. Lijkt mij leuke vorm!

Ik kan eigenlijk bijna niet geloven wat we hier in drie dagen allemaal al hebben besproken. En toch ook weer wel. Want na de oproep voor gebed aan het hele leiderschap van Jong en Vrij en mijn oproep aan jullie via EVERYDAY heb ik de nodige reacties uit NL gekregen.

Er zijn dus wellicht honderden mensen aan het bidden?! Bedankt! Dan kan er ineens heel veel meer. Wat gek toch dat we daar voor onszelf nog zo weinig gebruik van maken? Het moet absoluut geen verplichting (werk) zijn, maar Paulus vraagt vrijmoedig:

Efeziers 6:18  Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. 19 Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie

Wacht niet totdat jouw voorganger het vraagt, bid sowieso voor hen! In ‘eigenbelang’!

Waarom? Hoe meer openbaring hij krijgt, hoe sterker zijn woorden, hoe meer effect op jouw leven! Stel je voor dat de hele kerk bidt voor degene die zondag preekt: ‘Heer, laat het woord rechtstreeks uit Uw mond zijn’.

Dan ga je dezelfde effecten zien als bij Jezus in de Evangeliën?

Morgen vertel ik waar ik o.a. over heb gepreekt: ‘Snappen wat Jezus wel en niet wil, leidt tot vanzelfsprekend en moeiteloos geloof’

Tot morgen!

Comment