Er zijn op aarde diverse soorten leven te vinden. De meest simpele vorm is ontdekt in bacteriën, die uit één cel bestaan. Ook in planten zit leven, maar dan al een stuk ingewikkelder. Vervolgens krijg je dieren, die een instinct, gevoel en herinneringen hebben. De hoogste vorm van leven is echter voorbehouden aan de mens, die als enige schepsel een ziel heeft.

Bij de zondeval raakte de mens zijn leven helaas kwijt. Je zou het niet zeggen, maar als je God niet kent, ben je in feite dood. Door in Jezus te gaan geloven, ontvang je je verloren leven weer terug. Gods Geest komt dan in je hart wonen en Hij kan dan eindelijk weer ongehinderd Zijn hart van liefde met jou delen. Vandaar dat in de hemel feest wordt gevierd als iemand op aarde Jezus ontmoet.

Je bent dus enorm bevoorrecht als je Jezus hebt leren kennen. Dan heb je immers de hoogste vorm van leven in je. En die hoogste vorm is LIEFDE. Want God IS liefde. Tot op zekere hoogte is die liefde ook in de wereld om ons heen te ervaren. Dat komt omdat we nu in de ‘genadetijd’ leven. Maar alleen in de ontmoeting met Jezus ontdek je de kracht en de volheid daarvan.

Toen je nog zonder Jezus leefde, was je overgeleverd aan de werking van je ten dode opgeschreven ‘oude leven’. Je liet je leiden door angst, egoïsme en ‘goed en kwaad’. Dankzij Hem kun je nu gelukkig door Zijn volmaakte liefde geleid worden. Door dat toe te laten, worden de diep ingesleten patronen van je oude leven stukje bij beetje vernieuwd.

Het geheim van jouw nieuwe leven is de krachtbron in je hart: Gods onvoorwaardelijke, onzelfzuchtige, overvloedige liefde. Daarin kun je ten volle ervaren wie Hij is en wat Hij je aanbiedt: vergeving, genezing, herstel, waardigheid, gunst en bovenal: Zijn intieme omarming.

Mediteer vandaag op:
Ik ben gemaakt voor liefde. Mijn bestemming is geliefd zijn en liefhebben.