Valt het mij specifiek op? De afgelopen tijd staat het nieuws bol van bedreigingen voor onze planeet. Kolencentrales moeten het ontgelden: smerige uitstoot. Verkeer veroorzaakt fijnstof. Vliegvelden: niet goed voor mensen in de buurt. Zomaar een greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen tijd. 

Wanneer Paulus het heeft over deze tijd (waarin we leven als kinderen van het nieuwe verbond), brengt hij zijn kernboodschap van genade en geen veroordeling voor Gods kinderen direct in relatie met de rest van de wereld. Lees maar met me mee in Romeinen 8. Hij begint het hoofdstuk met de bekende zin: “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.” Vervolgens legt hij dan de ‘voordelen’ uit van in Christus zijn en door de Geest geleid worden. Als de Geest van Jezus in je woont, geeft Hij zelfs jouw sterfelijke lichaam hemelse kwaliteit van leven! 

Paulus schakelt vanaf vers 19 naar de schepping: de schepping, zegt hij, is onderworpen aan vergankelijkheid, verdorvenheid, verstoken van de waarheid (letterlijke vertaling van ‘vruchteloosheid’ in vers 20). Wat gaat die schepping ongelofelijk blij worden (denk aan een moeder na de barensweeën, volgens Paulus), wanneer de kinderen van God zichtbaar worden!

Ooit bedacht, dat jouw herstel machtig effect gaat hebben op de wereld om je heen? Ja, zegt Paulus, zelfs op de schepping! Wat door jou zichtbaar gaat worden, gaat de bevrijding van de schepping uit ‘slavernij aan de vergankelijkheid’ betekenen (vs. 21). 

Wanneer jij deel uitmaakt van deze gemeente, ben je deel van een bediening die deze effecten gaat zien. Niets kan Gods Geest stoppen, niets kan Zijn levenskracht, wijsheid en licht tegenhouden. Het schijnt in jou, het schijnt door jou! Goed nieuws, tegenover al het nieuws over een zuchtende schepping!

Mooie dag!

Benieuwd naar meer? Grace Academy bereidt je voor! Niet verplicht, wel super behulpzaam. Start vrijdag 15 april, aanmelden kan nog via www.grace-academy.nl