Herinner je pastor Avi nog? Deze pastor uit Tel Aviv was enkele maanden geleden bij ons. Hij vertelde toen ook iets over zijn familie. 
Zijn vader en moeder woonden in Bulgarije. Nog voor de tweede wereldoorlog ontdekte de hoofdrabbijn van Sofia Jezus als Messias: een Messiaanse Jood dus, die echter ook rabbijn bleef. Hij ontving later veel eer in Israël: wat een bemoediging voor iedere Messias-belijdende Jood - er is eer in plaats van afkeuring voor wie in Yeshua gelooft!

Het verhaal ging verder: bij het uitbreken van de oorlog trokken de bisschop van de orthodoxe kerk (een bekeerde heiden) en deze rabbijn samen op om zich te verzetten tegen de Duitse plannen met de Joden. Zo werd Bulgarije het enige land in Oost-Europa dat de treinen, bedoeld voor de deportatie van de Joden, leeg terug stuurde. Door de samenwerking tussen een (gelovige) Jood en een (gelovige) heiden werden 50.000 Joden gespaard van de holocaust.

Onlangs was pastor Marcel bij pastor Avi en daar hoorde hij dat pastor Avi’s dochter schrijft aan een boek over deze geschiedenis. Haar verhaal: wanneer één Jood en één heiden in geloof 50.000 Joden kunnen redden, hoeveel Joden kunnen dan voor de eeuwigheid gered worden wanneer de Messiaanse kerk en de heidense kerk de handen ineen slaan? 

Paulus schrijft over het ultieme doel van Jezus in Efeziërs 2:14-18: to create in Himself one new man (NKJV). Deborah Mizrachi zegt: “Zonder de samenwerking tussen die twee mensen was ik er niet geweest. Mijn opa zou zijn weggevoerd en mijn vader was nooit geboren.” 

Zie je de zegen en redding die de vorming van ‘the one man’ teweeg brengt? Daarom ondersteunt Jong en Vrij Deborah van harte. Bid je mee voor haar? Zie uit naar een boek, waarbij je hart zowel zal breken als zal juichen!

Pastor Avi opnieuw beluisteren kan via: https://vimeo.com/160203236