Gek ding, zo’n blog. Ik schrijf wat op - jij leest dat (blijkbaar, nu dus) - en ik weet daar niets van. Is prima zo, dat was ook de insteek toen pastor Marcel dit fenomeen ‘Everyday’ startte. 

Over mijn schrijfsels geloof ik, dat ze bemoediging, troost en waarde brengen aan wie ze lezen. Niet omdat ik het schrijf, maar omdat Vaders Geest er doorheen spreekt. Van dag tot dag (everyday, immers) kan Hij specifiek tot lezers spreken. Soms merk ik echter, dat een onderwerp extra weerklank vind. Blijkbaar hadden we de afgelopen dagen zo’n thema te pakken. Via allerlei wegen reageren lezers en delen wat er met hen gebeurt. 

Eén van die reacties kwam via mail, over het thema ‘loslaten’: Kracht en vrijheid komen vrij met het delen van zwakheden - het tegenovergestelde van wat de wereld ons leert. De Heer kan dan instappen. Hoe dat werkt, werd mij onlangs duidelijk. De Heer vroeg mij volkomen onverwacht of ik Hem ooit toestemming had gegeven om te kunnen doen wat Hij wil doen in mijn leven. Ik zei: “U vraagt mij toestemming?” Ik dacht: “uit de dingen die ik doe of wil doen, blijkt toch automatisch al mijn toestemming?!?”. Hij herhaalde Zijn vraag. Wow! Ineens was ik wakker. Eigenlijk kon ik gemakkelijk ‘ja’ zeggen en daardoor is er weer heel veel gesetteld.

Jouw keuzes zijn belangrijk voor Hem - ooit over nagedacht? Zonder angst voor veroordeling mag je antwoorden, wanneer Vader vraagt: “Mag ik erbij vandaag?” Loslaten door Hem aan het werk te laten. 

Is het nog een beetje spannend? Geen probleem, je bent nog steeds in het centrum van Zijn aandacht en zorg. Wel moedigt Hij je aan, vandaag: “Neem van Mij, gewoon, omdat Ik van jou houd!” 

Mooie week!