Vandaag is een bijzondere dag in onze ‘thuis’-locatie Amersfoort. Na de dienst wordt ijs geschept: van die fijne bolletjes, van een echte ijs-maker. Eén van de hoogtepunten van zeven zomerweken, lijkt me. 

Of deze actie ook geestelijk geinterpreteerd dient te worden, weet ik niet (“alles is geestelijk,” zei iemand). Misschien is de diepere bedoeling te zorgen dat we het hoofd koel houden? Nu hebben Nederlandse gelovigen daar over het algemeen niet zo’n last van. De geschiedenis van de pinksterbeweging en charismatische kerken leert ons juist, dat het hoofd van de Nederlander niet snel ‘opwarmt’ van het vuur van de Geest. Nee, de nuchtere Hollander ‘moet ’t eerst allemaal maar eens zien’ of ‘moet wel zelf blijven nadenken’. Herkenbare quotes? 

Toch moedigt Vader ons aan ons denken ondergeschikt te maken aan het bewegen van Zijn Geest. Handig om in tongen te bidden, zegt Paulus, maar dan doe je niets nuttigs met je verstand (1 Korinthiërs 14:13). Volledige gehoorzaamheid aan Jezus, zegt dezelfde apostel, bereiken we door iedere gedachte krijgsgevangene (te maken) om haar aan Christus te onderwerpen (2 Korinthiërs 10:5). 

Hoe fijn het ook lijkt om als nuchtere kaaseter in controle te blijven over je denken, echte gehoorzaamheid betekent Gods Geest de leiding laten nemen. Die haakt als eerste aan bij jouw geest, die twee zijn immers aan elkaar verbonden vanaf het moment dat jij tot geloof kwam. 

Handig dus, om jouw geest (en daarmee Gods Heilige Geest) toe te staan de leiding te nemen in jouw leven, over je denken, over je beslissingen, zelfs over je gevoelens. Zelfs wanneer dat voor de niet-zo-nuchtere Nederlanders de grootste uitdaging lijkt. 

Vandaag is een dag door God gemaakt om je daarbij te helpen. Verwacht geholpen te worden (via jouw geest) wanneer je vandaag een dienst bezoekt. Vandaag op reis, niet in een kerk? Neem dan bewust tijd om met jouw geest Zijn Geest te verstaan. Dat kan door te mediteren, in tongen te bidden of naar het woord te luisteren. 

Geniet ervan, houd ’t hoofd koel en laat je hart verwarmen!