Ook zo genoten van de doordeweekse samenkomst gisteren? Als voorgangers hadden we het voorrecht om al dinsdagavond tijd door te brengen met pastor Erich uit Zwitserland. Deze man heeft zoveel wijsheid ontvangen uit de geloofsbeweging, een stroming in de vorige eeuw die voor een belangrijk deel aan de Nederlandse kerken voorbij is gegaan. 

Hij drukte ons op het hart het verleden te eren: deze beweging is immers ook voor Pastor Prince zijn geestelijke oorsprong geweest. “Maar, terwijl we het verleden eren,” zei pastor Erich, “blijf trouw aan de toekomst.” Daarmee bedoelt hij het evangelie van Gods genade en het volbrachte werk van Jezus. 

Deze boodschap gaat als een revolutie volken, culturen, landen veranderen. Dát is onze toekomst en van die beweging maak jij deel uit! 

Gods genade, die jou laat weten: je bent Zijn kind, noemen we ook ‘onverdiende gunst’. Gunst laat zich vertalen als een positie van bevoorrecht zijn, alsof jij bent ‘voorgetrokken’, het kaartje hebt ontvangen voor een speciale behandeling in alle omstandigheden. 

Pastor Erich vertelde over zijn verwachting voor de Grace Academy. Ook onze verwachting werd daardoor weer eens lekker aangewakkerd. In deze bijbelschool, die in april start, gaat nog meer worden aangebracht van deze waarheid!

Door Gods genade word je meer bewust van Zijn gunst. Daarmee neemt jouw geestelijke autoriteit toe: jij bent als Gods geliefde kind voor altijd bevoorrecht, voor iedere dag rust rechtmatig Zijn gunst op jou. Dat geeft jouw denken richting en bescherming! 

Paulus spoort ons aan de helm van de hoop op redding te dragen (1 Thess. 5:8). Kun jij meer van die bescherming gebruiken? Bespreek dan vandaag nog eens met Vader of deelname aan de Grace Academy iets voor jou is. Inschrijven kan nog steeds via www.grace-academy.nl 

Eén ding is zeker: Zijn gunst is vóór jou!

Comment