video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more

Pastor Paul is deze dagen in China. Je leest daarom een selectie uit eerder geplaatste Everydays. 

Megan haar Engels is nog niet feilloos, maar ze weet wel duidelijk te maken als ze haar eten niet lust. ‘I no like’, zei ze gisteren vol overtuiging. Papa zag haar gezicht en wist genoeg. :-)

Spreken is cruciaal. God schiep door spreken. Wij werden voor eeuwig gered door te spreken. Wij kunnen als gelovigen erop vertrouwen, dat de hemel ons ook heus wel begrijpt. Is je geestelijke taal nog maar mondjesmaat, geen probleem.

Volwassenen hebben vaak angst of schaamte om het verkeerd te doen, waardoor we onze mond niet open doen. Of omdat het een andere (geloofs)taal is, vinden we het vreemd of overdreven. Dus doen we maar liever normaal? Da’s pas dom! Wees liever als een kind.

Onze ‘eigen’ taal verandert namelijk niets. Onze moedertong is de taal van de aarde. Echter, de taal van de hemel geloof genaamd, zorgt dat Gods verlangen waarheid wordt. Gelijk in de hemel zo ook op deze aarde. Maar je hoeft die taal absoluut niet perfect te beheersen!

Het volbrachte werk van Jezus wordt manifeste zegen in ons leven, door het in Jezus’ naam uit te spreken. En vloek wordt verbroken door ‘I no like, in Jezus naam’ te zeggen. Doe het vol overgave, de Heer ziet aan je gezicht wel wat je bedoelt. Daar heb je geen opleiding voor nodig.

Over opleiding gesproken, we hebben eindelijk een pastor in ons midden met een theologie diploma. In Jong en Vrij Den Haag zijn Laurens en Kees aangesteld (zie foto Facebook).

Kees is onze eerste officieel opgeleide voorganger. Zelfs zijn achternaam is Pastoor. Ik stuur voortaan alle ingewikkelde vraagstukken door naar hem. I no like. ;-)

Zijn pastors zonder papiertje beperkter in hun talenkennis? Mogelijk. Maar de hemel begrijpt ons wel. :-)

Tot morgen!