Tijdens de zomerstop lees je tot 20 augustus een selectie van eerder verschenen Everydays.

Grappig wat de adviezen zijn als het heet is. Veel drinken. Houd uzelf koel. Houd uw woning koel. Zorg voor elkaar. (Steek elkaar een helpende hand toe, indien nodig). Dunne (linnen?) kleding gebruiken, lichamelijke inspanning beperken en in de schaduw blijven.

Hoewel dit al aardig wat heerlijke sabbatsprincipes bevat, is de insteek toch negatief. Oppassen voor de zon en de effecten van de zon.

In de geestelijke wereld schijnt ook de zon. Daar zijn de effecten heftiger en ook nog eens positief.

Maleachi 4:2Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.

Dankzij Paulus weten we zonder enige twijfel, wie die Zon is. Hij werd ooit door Jezus aangesproken en later beschrijft hij die gebeurtenis als volgt:

Handelingen 26:13toen ik midden op de dag zag hoe een licht uit de hemel, feller dan de zon, mij en mijn reisgenoten omstraalde.

Jezus als onze gerechtigheid. Als dat bekend wordt, dat Jezus onze gerechtigheid (goedkeuring) voor God is, dan is Jezus in ons midden als een opgaande zon. En Zijn stralen genezen ons.

Hopen dat er in de kerk in Nederland een enorme hittegolf komt! Openbaring van gerechtigheid. En als dat aan de hand is: veel drinken, koel blijven, geen eigen inspanning, linnen dragen. Maar uit de schaduw (oude verbond) blijven! Midden in de zon gaan staan! Dan houd je je hoofd koel. :-)

Tot morgen!