Deze week kwam pastor Marcel terug uit Israel. Samen met zijn reisgezelschap heeft hij een prachtige tijd gehad. Een belangrijk deel van hun tijd hebben ze doorgebracht met hun vrienden in Adonai Roi, een geloofsgemeenschap in Tel Aviv. 

Wat zijn we dankbaar, dat deze mensen Jezus hebben leren kennen als hun Messias. Nóg dankbaarder ben ik persoonlijk dat het evangelie vanuit het volk Israel ook naar de heidenen (zoals ik) is gegaan! Overigens vanuit een plek vlak bij het huidige Tel Aviv: Joppe, het tegenwoordige Jaffa. Dat gebeurde, toen Petrus een visioen kreeg van onreine dieren - aardig beeld trouwens van de heidenen :)

Pastor Marcel kwam niet alleen terug met een hart vol liefde voor zijn vrienden in Israel - dat zit wel goed - maar ook met een vernieuwde passie voor de ‘terugkeer’ van het evangelie naar het Joodse volk. We geloven, dat Yeshua, die genade en onvoorwaardelijke liefde biedt, dé Redding is voor het volk - en dat dit evangeli in Tel Aviv en omgeving krachtig gaat doorbreken. Wanneer je bidt voor de vrede van Jeruzalem, vergeet dan niet óók te bidden voor de redding van Tel Aviv - misschien wel de meest seculiere plek in Israel vandaag!

Paulus wijst erop, dat de verwerping van Jezus door het Joodse volk een rijke zegen voor ons, de heidenen is geworden. Hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd, zegt hij vervolgens in Romeinen 11:12. Ze mogen nu afgunstig worden (vers 11) op ons, de heidenen. Wat een eer: wij mogen jaloezie opwekken bij Gods geliefde volk. Hoe? Door simpelweg te ontvangen wat Hij in Zijn liefde ons heeft gegeven. Dat gaat voor hen zoveel betekenen als… opstanding uit de dood (vers 15)! What a homecoming - zegt The Message: Joden en heidenen samen thuis bij Vader!

Mooie dag!

Heb jij je belangstelling al kenbaar gemaakt om komend jaar mee te gaan met één van de Jong en Vrij reizen naar Israël? Je doet dat via de volgende website, waar je ook meer informatie vindt over de reizen: www.jongenvrij.nl/israel